Sở Giao thông vận tải Thanh Hóa
Ngành Giao thông vận tải Thanh Hóa biểu dương các điển hình tiên tiến

Sáng 30-6-2020, Sở Giao thông vận tải (GTVT) Thanh Hóa tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến ngành GTVT, giai đoạn 2015-2020.

Cập nhật: 30/6/2020

Toàn cảnh hội nghị.

Nhận thức sâu sắc ý nghĩa, mục đích và tầm quan trọng của công tác thi đua, khen thưởng; 5 năm qua, lãnh đạo Sở GTVT và Công đoàn ngành đặc biệt quan tâm đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước đến cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động. Các phong trào thi đua với nội dung phong phú, thiết thực và gắn với nhiệm vụ chính trị của ngành và phù hợp với đặc điểm ngành nghề lĩnh vực, như: Thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo; Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật phục vụ sự nghiệp công nghiêp hóa - hiện đại hóa nông nghiệp và phát triển nông thôn gắn với phòng trào Chung sức xây dựng nông thôn mới; Thi đua giỏi việc nước, đảm việc nhà;...Việc triển khai các phong trào thi đua yêu nước và thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đã góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn trên các lĩnh vực, như: Vận tải, phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, thu hút đầu tư phát triển doanh nghiệp,...

Đồng chí Nguyễn Tiến Hiệu, Giám đốc Sở GTVT khai mạc hội nghị.

Trong 5 năm qua, toàn ngành có 14 sáng kiến đã được áp dụng trong chỉ đạo điều hành và áp dụng vào sản xuất kinh doanh. Thông qua đó, đã phát hiện nhiều nhân tố mới, các tập thể điển hình tiên tiến, như: Cơ quan Sở GTVT Thanh Hóa, Trường Trung cấp nghề GTVT Thanh Hóa, Công ty TNHH Mai Linh Thanh Hóa, Tổng Công ty Đầu tư Xây dựng Cầu đường, Công ty quản lý Đường thuỷ nội địa và Xây dựng giao thông, Tổng Công ty Đầu tư xây dựng thương mại Miền Trung, Công ty CP Quản lý và khai thác bến xe...Với nhiều thành tích đạt được, 5 năm qua, ngành GTVT đã vinh dự được Thủ tướng Chính phủ, Bộ GTVT, Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen, giấy khen và các kỷ niệm chương vì sự nghiệp GTVT...

Các cá nhân điển hình tiên tiến của Ngành GTVT trong phong trào thi đua yêu nước
giai đoạn 2015-2020 đã được biểu dương, khen thưởng.
 
Bước sang giai đoạn 2020-2025, phát huy những thành tích đã đạt được, Ngành GTVT tiếp tục phát động phong trào thi đua yêu nước sâu rộng trong toàn thể công chức, viên chức và người lao động theo tinh thần Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 7-4-2014 của Bộ Chính trị; tăng cường gắn kết các phong trào thi đua yêu nước với thực hiện đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Theo đó, phấn đấu đến năm 2025, 100% đường tỉnh được cứng hóa, bảo đảm đồng bộ quy mô đưa vào cấp kỹ thuật; hoàn thành mục tiêu cứng hóa mặt đường giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh đối với đường huyện 100%, đường xã 85%, đường thôn bản 75%; 100% đường huyện và đường xã được bảo trì. Tai nạn giao thông giảm về cả 3 tiêu chí: Số vụ, số người chết và số người bị thương. Vận tải hành khách đạt 501,5 triệu lượt hành khách, vận tải hàng hóa đạt 231,4 triệu tấn. Xây dựng Trung tâm Logistics kết hợp cảng cạn ICD tại Nghi Sơn; các trung tâm Logistics cấp tỉnh tại khu vực phía Tây TP Thanh Hoá. Công tác kiểm định phương tiện, giáo dục đào tạo dạy nghề, cấp đổi giấy phép lái xe, kiểm soát tải trọng xe, bảo đảm trật tự an toàn giao thông đạt kết quả cao....
Các cá nhân điển hình tiên tiến của Ngành GTVT trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020.
 

Cũng nhân dịp này, 45 cá nhân điển hình tiên tiến của ngành GTVT trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020 đã được biểu dương, khen thưởng.

Nguồn: Báo Thanh Hóa 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ Sở Giao thông Vận tải Thanh Hóa

Chịu trách nhiệm : Trưởng Ban biên tập

Địa chỉ: 42 Đại lộ Lê Lợi, TP Thanh Hóa

Điện thoại: (02373)852.360; Fax: (02373)855.129; Email: sgtvt@thanhhoa.gov.vn