Sở Giao thông vận tải Thanh Hóa
 • Liên kết website
 • Thống kê truy cập
 • Đang online: 49

  Hôm nay: 297

  Đã truy cập: 5385693

Thanh Hóa ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển thành phố Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Nhằm cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đề ra tại Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 25/10/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển thành phố Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, ngày 16/02/2022 UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 625/QĐ-UBND về Chương trình hành động của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 05.

Cập nhật: 04/03/2022

Ảnh minh họa

Thành phố Thanh Hóa hiện nay đã và đang khai thác và phát huy tốt các tiềm năng, lợi thế cho phát triển. Việc mở rộng địa giới hành chính đã tạo động lực cho sự phát triển, đưa Thành phố bước vào thời kỳ mới, với tầm vóc lớn hơn. Kinh tế duy trì tốc độ tăng trưởng cao, tổng giá trị sản xuất tăng bình quân hằng năm đạt 14,9%; quy mô kinh tế, thu nhập bình quân đầu người tăng nhanh; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đô thị hóa. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được tăng cường, nhiều công trình lớn về hạ tầng giao thông, thương mại, văn hóa đã và đang được đầu tư. Tốc độ đô thị hóa diễn ra nhanh, nhiều khu đô thị mới được hình thành, trong đó có một số khu đô thị đẹp, hiện đại, góp phần thay đổi diện mạo, tạo thêm điểm nhấn cảnh quan cho Thành phố. Văn hóa - xã hội chuyển biến tiến bộ theo hướng chuẩn hóa và xã hội hóa; giáo dục, y tế phát triển nhanh cả về quy mô và chất lượng; đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân được nâng lên rõ rệt. Quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đạt kết quả tích cực; năng lực lãnh đạo, quản lý, điều hành, tổ chức thực hiện nhiệm vụ của cấp ủy, chính quyền các cấp được nâng lên. Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị từ Thành phố đến cơ sở không ngừng được đổi mới và ngày càng có hiệu quả.

Tuy nhiên, để thực hiện hiệu quả NQ 05, trong đó nhằm xây dựng và phát triển thành phố Thanh Hóa trở thành đô thị thông minh, văn minh, hiện đại, xứng đáng với vai trò trung tâm chính trị, hành chính, kinh tế, văn hóa, khoa học, giáo dục - đào tạo, y tế, thể thao của tỉnh, một động lực phát triển của vùng Nam đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ là trách nhiệm của cả tỉnh, trước hết là của Đảng bộ, chính quyền, cán bộ, đảng viên và Nhân dân thành phố Thanh Hóa, UBND tỉnh xác định những nhiệm vụ trọng tâm sau:

 1. Tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến thông tin về Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 25/10/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đến các cấp, các ngành và các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh, tạo sự đồng thuận trong tổ chức và triển khai thực hiện;
 2. Tiếp tục thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép”, vừa phòng chống dịch, vừa phát triển kinh tế - xã hội;
 3. Hoàn thành việc lập, trình phê duyệt Quy hoạch chung đô thị Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2040; rà soát, cập nhật, bổ sung, điều chỉnh, xây dựng mới các quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết. Tăng cường công tác quản lý nhà nước và công bố, công khai quy hoạch;
 4. Khai thác và phát huy hiệu quả mọi tiềm năng, lợi thế để phát triển kinh tế nhanh và bền vững, đưa thành phố Thanh Hóa trở thành một trong những trung tâm thương mại, dịch vụ, công nghiệp công nghệ cao của khu vực, góp phần tạo động lực để Thanh Hóa trở thành cực tăng trưởng mới ở phía Bắc của Tổ quốc;
 5. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, huy động tối đa và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển; đẩy mạnh phát triển doanh nghiệp;
 6. Tập trung đầu tư hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội theo hướng đồng bộ, hiện đại, kết nối các vùng, miền, các cực tăng trưởng; đặc biệt là kết cấu hạ tầng đô thị, tạo điểm nhấn cho thành phố;
 7. Thúc đẩy chuyển đổi số, xây dựng chính quyền số, phát triển kinh tế số, xã hội số, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng đô thị văn minh, hiện đại;
 8. Đẩy mạnh ứng dụng và chuyển giao khoa học công nghệ; phát triển văn hóa - xã hội, xây dựng thành phố Thanh Hóa trở thành trung tâm văn hóa, thể thao, y tế, giáo dục đào tạo của tỉnh và khu vực;
 9. Tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường, chủ động phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu;
 10. Bảo đảm vững chắc quốc phòng - an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi cho kinh tế - xã hội phát triển trên địa bàn. Phấn đấu đến năm 2025, tỷ lệ phường, xã đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự đạt 95%; đến năm 2030 đạt 97%;
 11. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo, điều hành của cấp ủy và chính quyền các cấp

UBND tỉnh yêu cầu UBND thành phố Thanh Hóa căn cứ các nhiệm vụ được giao, chủ động xây dựng kế hoạch hành động của thành phố nhằm cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 25/10/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Chương trình hành động này; định kỳ hàng năm, đánh giá tình hình thực hiện Chương trình hành động, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh theo quy định.

Xem nội dung Nghị quyết 05-NQ/TU tại đây

Xem nội dung Quyết định 625/QĐ-UBND chi tiết tại đây./.

Nguồn: Cổng TTĐT UBND tỉnh Thanh Hóa 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ Sở Giao thông Vận tải Thanh Hóa

Chịu trách nhiệm : Trưởng Ban biên tập

Địa chỉ: 42 Đại lộ Lê Lợi, TP Thanh Hóa

Điện thoại: (02373)852.360; Fax: (02373)855.129; Email: sgtvt@thanhhoa.gov.vn