Sở Giao thông vận tải Thanh Hóa
  • Liên kết website
  • Thống kê truy cập
  • Đang online: 51

    Hôm nay: 96

    Đã truy cập: 5378540

Đảng uỷ Sở Giao thông vận tải tổ chức thành công Đại hội điểm Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025

Trong 2 ngày 6 và 11 tháng 7 năm 2022, Đảng uỷ Sở GTVT đã chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội điểm chi bộ Chi bộ Quản lý tài chính – Tổ chức hành chính, Đảng bộ bộ phận Trường Trung cấp nghề giao thông vận tải Thanh Hoá và chi bộ Đội Thanh tra giao thông số 1 thuộc Đảng bộ bộ phận Thanh tra sở, nhiệm kỳ 2022-2025. Tham dự Đại hội điẻm có Đại diện Ban Thường vụ Đảng uỷ khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ sở, các đồng chí Bí thư các chi bộ trực thuộc Đảng bộ sở và trực thuộc 02 Đảng bộ bộ phận

Cập nhật: 13/7/2022

Thực hiện Kế hoạch số 44-KH/ĐUK ngày 22/4/2022 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh về hướng dẫn tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, nhiệm kỳ 2022-2025; Hướng dẫn số 32-HD/ĐU ngày 10/5/2022 của Đảng ủy sở GTVT về chuẩn bị và tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở, chi bộ trực thuộc Đảng bộ bộ phận, nhiệm kỳ 2022 – 20225. Theo đó chi bộ QLTC-TCHC thuộc Đảng bộ bộ phận Trường TCN GTVT và chi bộ Đội Thanh tra giao thông số 1 thuộc Đảng bộ bộ phận Thanh tra sở là 02 chi bộ được Đảng uỷ Sở lựa chọn Đại hội điểm để rút kinh nghiệm cho Đại hội các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Sở.

Chi bộ QLTC-TCHC có 12 đảng viên; chi bộ Đội Thanh tra giao thông số 1 có 8 đảng viên. Trong nhiệm kỳ qua, vượt qua khó thăn, thách thức, các Chi bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành hiệu quả công tác xây dựng Đảng và hoàn thành các chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ chính trị của đơn vị; tăng cường phát huy dân chủ và trí tuệ tập thể, tích cực, chủ động hoàn thành các công việc theo chức năng, nhiệm vụ và các công việc được giao, cơ bản đạt yêu cầu chất lượng và đảm bảo tiến độ.

Trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, 02 Chi bộ đã triển khai bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên, học tập các nghị quyết của Trung ương, Đảng ủy các cấp; động viên cán bộ, đảng viên chấp hành nghiêm túc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; giữ nghiêm kỷ luật đảng; nâng cao tính tiền phong gương mẫu, ý thức tổ chức kỷ luật. Thường xuyên tổ chức sinh hoạt chi bộ theo hướng dẫn của Đảng ủy sở gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh một cách thiết thực, hiệu quả.

Trong sinh hoạt chi bộ luôn chú ý cập nhật thông tin thời sự, chính trị trong nước và quốc tế; thông tin liên quan đến hoạt động của Đảng bộ, chi bộ và các hoạt động chuyên môn. Trong công tác xây dựng Đảng, 02 Chi bộ đã xây dựng và ban hành nghị quyết, kế hoạch công tác hằng năm, trong đó chú trọng đến việc duy trì sinh hoạt cấp uỷ, sinh hoạt chi bộ tháng, quý. Do vậy, chất lượng sinh hoạt chi bộ được nâng lên rõ rệt, kỹ năng nói, viết của đảng viên có nhiều tiến bộ. Công tác quản lý đảng viên, sinh hoạt tư tưởng, duy trì nền nếp, chế độ công tác và sinh hoạt được thực hiện tốt…

Trong nhiệm kỳ qua, các chi bộ thực hiện kiểm tra, giám sát thường xuyên đối với đảng viên thông qua các cuộc họp sinh hoạt định kỳ hằng tháng của Chi bộ; thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ. Bên cạnh đó, 02 Chi bộ phối hợp cùng lãnh đạo chuyên môn tổ chức chăm lo đời sống tinh thần và vật chất cho cán bộ, đảng viên, nâng cao tinh thần tương thân, tương ái, hoàn thành tốt các nhiệm vụ do cơ quan đề ra…

Trên cơ sở kế thừa và phát huy kết quả đã đạt được, phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2022-2025, 02 Chi bộ chủ động khắc phục khó khăn, chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật, đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác; xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh, tạo sự thống nhất cao trong toàn đảng viên của chi bộ; triển khai đồng bộ các biện pháp trong lãnh đạo, chỉ đạo các nhiệm vụ được giao, phát huy sáng tạo, dân chủ, thống nhất trong mỗi cán bộ, đảng viên để phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao; thực hiện phổ biến và quán triệt các chủ trương, đường lối, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết của Trung ương, Đảng ủy cấp trên đến cán bộ, đảng viên đạt 100%. Thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng và chỉnh đốn Đảng. Phấn đấu hằng năm tổ chức sinh hoạt ít nhất 4 chuyên đề/năm; 100% đảng viên phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 15% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; xây dựng Chi bộ đạt danh hiệu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Tại Đại hội, với tinh thần đoàn kết, dân chủ, các đại biểu tham dự đại hội đã bầu Chi ủy Chi bộ và bầu các chức danh Bí thư, Phó Bí thư chi bộ, nhiệm kỳ 2022-2025.

Ngay khi kết thúc Đại hội điểm, Đảng uỷ sở đã tổ chức rút kinh nghiệm để triển khai chỉ đạo đại hội các chi bộ còn lại, theo kế hoạch đến hết tháng 8 năm 2022 Đảng uỷ sở sẽ tổ chức thành công Đại hội các chi bộ trực thuộc, nhiệm kỳ 2022 - 2025.

Một số hình ảnh đại hội điểm:

Đại hội chi bộ QLTC-TCHC - Đảng bộ bộ phận Trường TCN GTVT 

Các đại biểu Đại hội chi bộ QLTC-TCHC- Đảng bộ bộ phận Trường TCN GTVT  chụp ảnh lưu niệm

Đại hội chi bộ Đội Thanh tra giao thông số 1 thuộc Đảng bộ bộ phận Thanh tra sở 

Lãnh đạo Thanh tra Sở chúc mừng Đại hội chi bộ Đội Thanh tra giao thông số 1

Nguyễn Tiến Trung – VP Đảng uỷ

 

 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ Sở Giao thông Vận tải Thanh Hóa

Chịu trách nhiệm : Trưởng Ban biên tập

Địa chỉ: 42 Đại lộ Lê Lợi, TP Thanh Hóa

Điện thoại: (02373)852.360; Fax: (02373)855.129; Email: sgtvt@thanhhoa.gov.vn