Sở Giao thông vận tải Thanh Hóa
  • Liên kết website
  • Thống kê truy cập
  • Đang online: 132

    Hôm nay: 1370

    Đã truy cập: 10154919

Sở GTVT Thanh Hóa tổ chức các lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ ngành Giao thông vận tải năm 2022

Ngày 04,05/10/2022, Sở GTVT tổ chức các lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ ngành Giao thông vận tải năm 2022 với nội dung quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô; tuần đường, tuần kiểm, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ năm 2022.

Cập nhật: 07/10/2022

Thực hiện Quyết định số 587/QĐ-UBND ngày 10/02/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2022-2025; Kế hoạch số 30/KH-SGTVT ngày 23/3/2022 của Sở GTVT Thanh Hóa về tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ ngành giao thông vận tải năm 2022; trong các ngày 04,05/10/2022, Sở GTVT tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ ngành GTVT năm 2022 về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô; nội dung về tuần đường, tuần kiểm, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ năm 2022.

Đồng chí Vũ Minh Thuận- Trưởng phòng Quản lý vận tải khai mạc
lớp tập huấn về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô năm 2022
 
Để quản lý tốt hơn về hoạt động vận tải và phù hợp với thực tiễn, Chính phủ tiếp tục ban hành Nghị định số 47/2022/NĐ-CP ngày 19/7/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17/01/2020; Bộ trưởng Bộ GTVT ban hành Thông tư số 17/2022/TT-BGTVT ngày 15/7/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT ngày 29/5/2020. Sở GTVT tổ chức buổi tập huấn nhằm tuyên truyền, phổ biến các nội dung của Nghị Định, Thông tư sửa đổi, bổ sung góp phần để các đơn vị kinh doanh vận tải, đơn vị quản lý bến xe khách trên địa bàn tỉnh biết và thực hiện đảm bảo đúng theo quy định. Ngoài ra, Sở GTVT cũng tuyên truyền, phổ biến đến các đơn vị nội dung trong Đề án phát triển hoạt động vận tải bằng ô tô trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030 đã được Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt tại Quyết định số 256/QĐ-UBND ngày 17/01/2022, qua đó các đơn vị sẽ biết được mục tiêu, định hướng phát triển và các giải pháp của hoạt động vận tải bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa trong thời gian tới để nghiên cứu định hướng mở rộng, phát triển kinh doanh trong hoạt động vận tải đơn vị mình. 
 
 
Đồng chí Trịnh Ngọc Châu- Thanh tra Sở trình bày nội dung xử lý vi phạm hành chính tại hội nghị 
 
 
Đồng chí  Lê Xuân Trọng-Viện Chiến lược Giao thông vận tải   
trình bày về Đề án phát triển hoạt động vận tải bằng ô tô trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
 
Tại lớp tập huấn nghiệp vụ tuần đường, tuần kiểm, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ năm 2022, các học viên đã được cập nhật các quy định: 
1. Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.
2. Nghị định số 100/2013/NĐ-CP ngày 03/9/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.
3. Nghị định số 117/2021/NĐ-CP ngày 22/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ (triển khai cụ thể các nội dung sửa đổi, bổ sung).
4. Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23/9/2015 của Bộ trưởng Bộ GTVT hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.
5. Thông tư số 39/2021/TT-BGTVT ngày 31/12/2021 của Bộ trưởng Bộ GTVT về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23/9/2015 của Bộ trưởng Bộ GTVT hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ (triển khai cụ thể các nội dung sửa đổi, bổ sung).
6. Thông tư số 43/2021/TT-BGTVT ngày 31/12/2021 của Bộ GTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 03/2019/TT-BGTVT ngày 11 tháng 01 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về công tác phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai trong lĩnh vực đường bộ.
7. Thông tư số 04/2019/TT-BGTVT ngày 23/01/2019 của Bộ Giao thông vận tải Quy định về tuần đường, tuần kiểm để bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.
8. Quyết định số 01/2021/QĐ-BGTVT ngày 28/01/2021 của UBND tỉnh Thanh Hoá về việc ban hành Quy định trách nhiệm của người đứng đầu và tập thể lãnh đạo cơ quan quản lý nhà nước trong công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
9. Quyết định số 06/2021/QĐ-UBND ngày 20/4/2021 của UBND tỉnh Thanh Hoá về việc ban hành Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
10. Quyết định số 40/2022/QĐ-UBND ngày 31/8/2022 của UBND tỉnh Thanh Hoá về việc ban hành Quy định về quản lý, vận hành khai thác và bảo trì công trình đường bộ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
 
Đồng chí Lý Văn Thích - Trưởng phòng Quản lý giao thông khai mạc lớp tập huấn 
nghiệp vụ về tuần đường, tuần kiểm, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ năm 2022.
 
 
Đồng chí Nguyễn Thanh Long - Giảng viên trường Trường cao đằng giao thông vận tải Trung ương 1
trình bày nội dung tuần đường, tuần kiểm, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ năm 2022.
 
Nguồn: Văn phòng Sở 
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ Sở Giao thông Vận tải Thanh Hóa

Chịu trách nhiệm : Trưởng Ban biên tập

Địa chỉ: 42 Đại lộ Lê Lợi, TP Thanh Hóa

Điện thoại: (02373)852.360; Fax: (02373)855.129; Email: sgtvt@thanhhoa.gov.vn