Sở Giao thông vận tải Thanh Hóa
  • Liên kết website
  • Thống kê truy cập
  • Đang online: 150

    Hôm nay: 3393

    Đã truy cập: 10899407

Đăng ký khai thác tuyến

       1. Quy trình nội bộ

 

1

Thủ tục hành chính: Đăng ký khai thác tuyến ( Áp dụng từ ngày 01/7/2021)

Mã hồ sơ TTHC trên cơ sở dữ liệu quốc gia: 2.002285.000.00.00.H56

STT

Trình tự giải quyết TTHC

Cơ quan đơn vị, bộ phận có trách nhiệm giải quyết.

Thời gian (Giờ/ngày làm việc)

Kết quả

Bước 1

Bộ phận chuyên môn của Sở GTVT kiểm tra, hướng dẫn, tiến nhận hồ sơ và chuyển hồ sơ cho phòng Quản lý Vận tải

Hệ thống dịch vụ công trực truyến vận tải đường bộ của Bộ Giao thông vận tải: https://qlvt.mt.gov.vn

1/2 ngày làm việc

Phiếu tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả; phiếu chuyển hồ sơ về bộ phận chuyên môn của Sở

Bước 2

Lãnh đạo phòng phân công cho chuyên viên xử lý hồ sơ

Phòng Quản lý vận tải

1/4 ngày làm việc

Phiếu tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả; phiếu chuyển hồ sơ về bộ phận chuyên môn của Sở

Bước 3

Chuyên viên thẩm định, xử lý hồ sơ

Phòng Quản lý Vận tải

01 ngày làm việc

Thông báo đơn vị đăng ký khai thác tuyến thành công

Bước 4

Lãnh đạo phòng thẩm định hồ sơ

Phòng Quản lý Vận tải

1/2 ngày làm việc

Thông báo đơn vị đăng ký khai thác tuyến thành công

Bước 5

Lãnh đạo Sở ký phê duyệt

Lãnh đạo Sở

1/2 ngày làm việc

Thông báo đơn vị đăng ký khai thác tuyến thành công

Bước 6

Văn thư đóng dấu chuyển kết quả bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trên Hệ thống dịch vụ công trực truyến vận tải đường bộ của Bộ Giao thông vận tải.

Cán bộ chuyển giao

1/4 ngày làm việc

Thông báo đơn vị đăng ký khai thác tuyến thành công

Tổng thời gian giải quyết
thủ tục hành chính

03 ngày làm việc

    

          2. Thành phần hồ sơ

1

Thành phần hồ sơ

Bản chính

Bản sao

 

- Đăng ký khai thác tuyến theo mẫu quy định tại Phụ lục III của Nghị định số 10/2020/NĐ-CP;

X

 

 

- Bản sao Biên bản thống nhất giữa bến xe hai đầu tuyến với doanh nghiệp, hợp tác xã tham gia khai thác tuyến (áp dụng đối với trường hợp tuyến mới).

 

 

 

X

2

Số lượng hồ sơ

 

 01 bộ

3

Thời gian xử lý

 

* Áp dụng từ ngày 01/7/2021:

- Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

4

Nơi tiếp nhận và trả kết quả

 

Hệ thống dịch vụ công trực truyến vận tải đường bộ của Bộ Giao thông vận tải: https://qlvt.mt.gov.vn

5

Lệ phí

 

Không

     

        3. Hồ sơ mẫu 

       - Đăng ký khai thác tuyến theo mẫu quy định: Tải về 

       - Biên bản thống nhất giữa bến xe hai đầu tuyến: Tải về 

       - Phương án khai thác tuyến: Tải về

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ Sở Giao thông Vận tải Thanh Hóa

Chịu trách nhiệm : Trưởng Ban biên tập

Địa chỉ: 42 Đại lộ Lê Lợi, TP Thanh Hóa

Điện thoại: (02373)852.360; Fax: (02373)855.129; Email: sgtvt@thanhhoa.gov.vn