Sở Giao thông vận tải Thanh Hóa
  • Liên kết website
  • Thống kê truy cập
  • Đang online: 633

    Hôm nay: 3094

    Đã truy cập: 11290169

Cấp giấy phép xe tập tái

       1. Quy trình nội bộ

Thủ tục hành chính: Cấp giấy phép xe tập tái.

Mã số: 1.001735.000.00.00.H56

STT
Trình tự giải quyết TTHC
Cơ quan, đơn vị, bộ phận có trách nhiệm giải quyết
Thời gian (Giờ/ngày/
ngày làm việc)
 
 
Kết quả

 

Bước 1

Công chức Sở GTVT tại bộ phận một cửa của Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ và chuyển hồ sơ cho phòng Quản lý Phương tiện và người lái.

Cán bộ tại Trung tâm PVHCC tỉnh

 

1/2 ngày làm việc

- Phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả.

- Phiếu chuyển hồ sơ về bộ phận chuyên môn của Sở.

Bước 2

Chuyên viên kiểm tra, xử lý hồ sơ, cấp giấy phép xe tập lái

Phòng QLPT&NL

06 ngày làm việc

Danh sách xe đề nghị cấp Giấy phép xe tập lái theo mẫu quy định

Bước 3

Lãnh đạo phòng thẩm định hồ sơ cấp giấy phép xe tập lái

Phòng QLPT&NL

02 ngày làm việc

Danh sách xe đề nghị cấp Giấy phép xe tập lái theo mẫu quy định; giấy phép xe tập lái

Bước 4

Lãnh đạo Sở ký giấy phép xe tập lái

Lãnh đạo Sở

02 ngày làm việc

Giấy phép xe tập lái

Bước 5

Văn thư Văn phòng đóng dấu;  Bàn giao kết quả cho Bộ phận một cửa tại TTPVHCC

Cán bộ chuyển giao của Sở

1/2 ngày làm việc

Giấy phép xe tập lái

Thời gian giải quyết TTHC

11 ngày làm việc

       

       2. Thành phần hồ sơ:

1

Thành phần hồ sơ

Bản chính

Bản sao

 

- Danh sách xe đề nghị cấp Giấy phép xe tập lái theo mẫu quy định

X

 

 

- Giấy đăng ký xe (bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực)

 

 

X

2

Số lượng hồ sơ

 

 01 bộ

3

Thời gian xử lý

 

01 ngày làm việc (Kể từ ngày cấp giấy phép đào tạo cho cơ sở đào tạo, thời gian giải quyết không quá 11 làm việc)

4

Nơi tiếp nhận và trả kết quả

 

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Giao thông vận tải tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Thanh Hóa (Số 28 Đại lộ Lê Lợi, phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa). Qua Hệ thống dịch vụ công trực tuyến: https://dichvucong.thanhhoa.gov.vn

5

Lệ phí

 

Không

 

       3. Hồ sơ mẫu 

       -  Danh sách xe đề nghị cấp Giấy phép xe tập lái theo mẫu: Tải về 

       - Giấy đăng ký xe: Xem mẫu 

 

 

 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ Sở Giao thông Vận tải Thanh Hóa

Chịu trách nhiệm : Trưởng Ban biên tập

Địa chỉ: 42 Đại lộ Lê Lợi, TP Thanh Hóa

Điện thoại: (02373)852.360; Fax: (02373)855.129; Email: sgtvt@thanhhoa.gov.vn