Sở Giao thông vận tải Thanh Hóa
  • Liên kết website
  • Thống kê truy cập
  • Đang online: 90

    Hôm nay: 1169

    Đã truy cập: 10154718

Thanh Hóa: Sử dụng dịch vụ công trực tuyến đổi Giấy phép lái xe trên địa bàn tỉnh

Nhằm đảm bảo thuận lợi, tiết kiệm, cũng như nâng cao tỷ lệ người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) đổi Giấy phép lái xe trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh đã có văn bản về việc triển khai nội dung này.

Cập nhật: 01/12/2022

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh thực hiện tuyên truyền và hỗ trợ, hướng dẫn trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả cho người dân sử dụng DVCTT Đổi giấy phép lái xe trên Cổng dịch vụ công Quốc gia. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Thanh Hóa tăng cường, mở rộng các biện pháp tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về lợi ích của việc sử dụng DVCTT Đổi giấy phép lái xe trên Cổng dịch vụ công Quốc gia để người dân biết và sử dụng.

Sở Y tế: Chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh đủ điều kiện khám và cấp giấy chứng nhận sức khỏe cho người lái xe ô tô theo Thông tư liên tịch số 24/2015/TTLT-BYT-BGTVT ngày 21/8/2015 của Bộ Y tế và Bộ Giao thông vận tải, thực hiện cung cấp, kết nối dữ liệu khám sức khỏe của người lái xe với Cơ sở dữ liệu sức khỏe của Cục Quản lý khám, chữa bệnh thuộc Bộ Y tế trên Cổng dịch vụ công Quốc gia.

UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo phòng Tư pháp; UBND các xã, phường, thị trấn thực hiện chứng thực cấp và gửi bản sao điện tử giấy khám sức khỏe trên Cổng dịch vụ công Quốc gia theo hướng dẫn của Văn phòng UBND tỉnh. Đồng thời tăng cường đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng đến mọi tầng lớp nhân dân thông qua Đài Phát thanh và Truyền hình huyện, hệ thống loa phát thanh, gia tăng thời lượng, nội dung tin bài; thông qua các buổi sinh hoạt cộng đồng hoặc sử dụng các hình thức khác phù hợp với địa phương để người dân biết và sử dụng dịch vụ.

Nguồn: Báo Thanh Hóa 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ Sở Giao thông Vận tải Thanh Hóa

Chịu trách nhiệm : Trưởng Ban biên tập

Địa chỉ: 42 Đại lộ Lê Lợi, TP Thanh Hóa

Điện thoại: (02373)852.360; Fax: (02373)855.129; Email: sgtvt@thanhhoa.gov.vn