Sở Giao thông vận tải Thanh Hóa
  • Liên kết website
  • Thống kê truy cập
  • Đang online: 41

    Hôm nay: 1368

    Đã truy cập: 11166645

Chấp thuận xây dựng cùng thời điểm với cấp phép thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của quốc lộ đang khai thác

1. Quy trình nội bộ

Thủ tục: Chấp thuận xây dựng cùng thời điểm với cấp phép thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của quốc lộ đang khai thác (Mã số TTHC: 2.001963.000.00.H56).       

STT

Trình tự giải quyết TTHC

Cơ quan, đơn vị, bộ phận có trách nhiệm giải quyết

Thời gian (Giờ/ngày/ngày làm việc)

Kết quả

Bước 1

Công chức Sở GTVT tại bộ phận một  cửa của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ và chuyển hồ sơ cho phòng Quản lý Giao thông.

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (TT PVHCC)

1/2 ngày làm việc

- Phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả
- Phiếu chuyển hồ sơ về bộ phận chuyên môn của Sở

Bước 2

Chuyên viên xem xét, thẩm tra, xử lý hồ sơ

Phòng Quản lý Giao thông

6,5 ngày làm việc

Dự thảo văn bản chấp thuận xây dựng cùng thời điểm với cấp phép thi công công trình

Bước 3

Lãnh đạo phòng thẩm định hồ sơ văn bản Chấp thuận

Phòng Quản lý Giao thông

1,5 ngày làm việc

Văn bản chấp thuận xây dựng cùng thời điểm với cấp phép thi công công trình

Bước 4

Lãnh đạo Sở ký văn bản Chấp thuận

Lãnh đạo Sở

01 ngày làm việc

Văn bản chấp thuận xây dựng cùng thời điểm với cấp phép thi công công trình

Bước 5

Đóng dấu, bàn giao kết quả cho Bộ phận một cửa tại TTPVHCC

Cán bộ chuyển giao của Sở

1/2 ngày làm việc

Văn bản chấp thuận xây dựng cùng thời điểm với cấp phép thi công công trình

Tổng thời gian giải quyết TTHC

04 ngày làm việc đối với cấp GP công trình điện từ 35KV trở xuống.

 10 ngày làm việc trong trường hợp phải đi kiểm tra hiện trường

 

 

2. Thành phần hồ sơ

 

1

Thành phần hồ sơ

Bản chính

Bản sao

 

Đơn đề nghị chấp thuận xây dựng cùng thời điểm với cấp phép thi công công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ theo mẫu

x

 

 

Hồ sơ bản vẽ thiết kế thi công và biện pháp tổ chức thi công đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

x

 

2

Số lượng hồ sơ

 

 02 bộ

3

Thời gian xử lý

 

04 ngày làm việc đối với chấp thuận xây dựng cùng thời điểm với cấp giấy phép thi công xây dựng công trình điện từ 35 kV trở xuống có tổng chiều dài nhỏ hơn 01 km xây dựng trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

 10 ngày làm việc trong Trường hợp phải kiểm tra hiện trường thì thời hạn chấp thuận xây dựng cùng thời điểm với cấp giấy phép thi công

4

Nơi tiếp nhận và trả kết quả

 

Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh. Địa chỉ số 28 Đại lộ Lê Lợi, phường Điện Biên, thành phố Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hoá

5

Lệ phí

 

Không

 

3. Hồ sơ mẫu 

- Hướng dẫn lập hồ sơ: Tải về 

- Mẫu đơn theo quy định: Tải về 

- Mẫu hồ sơ: Tải về 

- Mẫu hóa: Tải về 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ Sở Giao thông Vận tải Thanh Hóa

Chịu trách nhiệm : Trưởng Ban biên tập

Địa chỉ: 42 Đại lộ Lê Lợi, TP Thanh Hóa

Điện thoại: (02373)852.360; Fax: (02373)855.129; Email: sgtvt@thanhhoa.gov.vn