Sở Giao thông vận tải Thanh Hóa
  • Liên kết website
  • Thống kê truy cập
  • Đang online: 115

    Hôm nay: 6754

    Đã truy cập: 10837354

Cấp phép thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tâng giao thông đường bộ trên quốc lộ đang khai thác

1. Quy trình nội bộ 

Thủ tục: Cấp phép thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tâng giao thông đường bộ trên quốc lộ đang khai thác (Mã số TTHC: 2.001919.000.00.H56)

STT

Trình tự giải quyết TTHC

Cơ quan, đơn vị, bộ phận có trách nhiệm giải quyết

Thời gian (Giờ/ngày/ngày làm việc)

Kết quả

Bước 1

Công chức Sở GTVT tại bộ phận một  cửa của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ và chuyển hồ sơ cho phòng Quản lý Giao thông.

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (TT PVHCC)

1/2 ngày làm việc

- Phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả
- Phiếu chuyển hồ sơ về bộ phận chuyên môn của Sở

Bước 2

Chuyên viên xem xét, thẩm tra, xử lý hồ sơ

Phòng Quản lý Giao thông

4,5 ngày làm việc

Dự thảo Giấy phép thi công  xây dựng công trình  

Bước 3

Lãnh đạo phòng thẩm định hồ sơ Giấy phép thi công  xây dựng công trình

Phòng Quản lý Giao thông

01 ngày làm việc

Giấy phép thi công  xây dựng công trình

Bước 4

Lãnh đạo Sở ký Giấy phép thi công  xây dựng công trình

Lãnh đạo Sở

1/2 ngày làm việc

Giấy phép thi công  xây dựng công trình

Bước 5

Đóng dấu, bàn giao kết quả cho Bộ phận một cửa tại TTPVHCC

Cán bộ chuyển giao của Sở

1/2 ngày làm việc

Giấy phép thi công  xây dựng công trình

Tổng thời gian giải quyết TTHC         

 

07 ngày làm việc

 

 

2. Thành phần hồ sơ

Thủ tục hành chính: Cấp phép thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tâng giao thông đường bộ trên quốc lộ đang khai thác (Mã số TTHC: 2.001919.000.00.H56)

1

Thành phần hồ sơ

Bản chính

Bản sao

 

Đơn đề nghị cấp giấy phép thi công công trình theo mẫu

X

 

 

Hồ sơ bản vẽ thiết kế thi công và biện pháp tổ chức thi công đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

X

 

 

 

2

Số lượng hồ sơ

 

 02 bộ

3

Thời gian xử lý

 

Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

4

Nơi tiếp nhận và trả kết quả

 

Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh. Địa chỉ số 28 Đại lộ Lê Lợi, phường Điện Biên, thành phố Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hoá

5

Lệ phí

 

Không

 

3. Hồ sơ mẫu 

- Hướng dẫn lập hồ sơ: Tải về 

- Mẫu đơn theo quy định: Tải về 

- Mẫu hóa: Tải về 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ Sở Giao thông Vận tải Thanh Hóa

Chịu trách nhiệm : Trưởng Ban biên tập

Địa chỉ: 42 Đại lộ Lê Lợi, TP Thanh Hóa

Điện thoại: (02373)852.360; Fax: (02373)855.129; Email: sgtvt@thanhhoa.gov.vn