Sở Giao thông vận tải Thanh Hóa
  • Liên kết website
  • Thống kê truy cập
  • Đang online: 26

    Hôm nay: 1085

    Đã truy cập: 11281430

Di chuyển đăng ký xe máy chuyên dùng ở tỉnh khác, thành phố trực thuộc Trung ương

1. Quy trình nội bộ

    Thủ tục hành chính: Di chuyển đăng ký xe máy chuyên dùng ở tỉnh khác, thành phố trực thuộc Trung ương.       

     Mã số: 1.002007.000.00.00.H56

STT

Trình tự giải quyết TTHC

Cơ quan, đơn vị, bộ phận có trách nhiệm giải quyết

Thời gian (Giờ/ngày/ngày làm việc)

Kết quả

Bước 1

Công chức Sở GTVT tại bộ phận một cửa của Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ và chuyển hồ sơ cho phòng Quản lý Phương tiện và người lái.

Cán bộ tại Trung tâm PVHCC tỉnh

 

1/2 ngày làm việc

- Phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả.

- Phiếu chuyển hồ sơ về bộ phận chuyên môn của Sở.

Bước 2

Chuyên viên kiểm tra, xử lý hồ sơ

Phòng QLPT&NL

01

ngày làm việc

Hồ sơ đề nghịcấpPhiếu di chuyển đăng ký xe máy chuyên dùng

Bước 3

Lãnh đạo phòng thẩm định hồ sơ

Phòng QLPT&NL

1/2 ngày làm việc

Hồ sơ đề nghị cấpPhiếu di chuyển đăng ký xe máy chuyên dùng

Bước 4

Lãnh đạo Sở ký  Phiếu di chuyển đăng ký xe máy chuyên dùng

Lãnh đạo Sở

1/2 ngày làm việc

Phiếu di chuyển đăng ký xe máy chuyên dùng

Bước 5

Văn thư Văn phòng đóng dấu, bàn giao kết quả cho Bộ phận một cửa tại TTPVHCC

 Cán bộ chuyển giao của Sở

1/2 ngày làm việc

Phiếu di chuyển đăng ký xe máy chuyên dùng

 Thời gian giải quyết TTHC

 03 ngày làm việc

2. Thành phần hồ sơ

1

Thành phần hồ sơ

Bản chính

Bản sao

 

- Tờ khai di chuyển đăng ký xe máy chuyên dùng theo mẫu;

X

 

 

- Bản chính giấy tờ xác định quyền sở hữu xe máy chuyên dùng (là một trong những giấy tờ sau):

 + Hợp đồng mua bán, cho tặng hoặc văn bản thừa kế theo quy định của pháp luật;

+ Hóa đơn bán hàng theo quy định của Bộ Tài chính;

 + Văn bản của cấp có thẩm quyền đồng ý thanh lý xe theo quy định của pháp luật;

+ Văn bản của bên cho thuê tài chính đồng ý cho bên thuê xe máy chuyên dùng được đăng ký quyền sở hữu theo quy định của pháp luật;

+ Quyết định tiếp nhận viện trợ của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật;

+ Quyết định xuất, bán hàng dự trữ quốc gia của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật;

- Trường hợp nhiều xe chung một giấy tờ giấy tờ xác định quyền sở hữu xe máy chuyên dùng thì tổ chức, cá nhân khi đăng ký phải nộp bản chính và bản sao cho mỗi xe tại Sở Giao thông vận tải nơi đăng ký (trừ trường hợp Xe máy chuyên dùng chưa đăng ký, khi di chuyển trên đường bộ phải được đăng ký tạm thời). Sở Giao thông vận tải nơi đăng ký có trách nhiệm xác nhận bằng văn bản với tổ chức, cá nhân đăng ký về việc đang lưu giữ bản chính)

X

 

 

- Giấy chứng nhận đăng ký xe máy chuyên dùng đã được cấp (bản sao và xuất trình bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực).

 

 

X

2

Số lượng hồ sơ

 

01 bộ

3

Thời gian xử lý

 

03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ theo quy định

4

Nơi tiếp nhận và trả kết quả

 

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Giao thông vận tải tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Thanh Hóa (Số 28 Đại lộ Lê Lợi, phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa).

5

Lệ phí:  Không

3. Hồ sơ mẫu 

       - Mẫu tờ khai: Tải về 

       - Giấy chứng nhận đăng ký: Xem mẫu 

       - Hóa đơn và hợp đồng: Xem mẫu 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ Sở Giao thông Vận tải Thanh Hóa

Chịu trách nhiệm : Trưởng Ban biên tập

Địa chỉ: 42 Đại lộ Lê Lợi, TP Thanh Hóa

Điện thoại: (02373)852.360; Fax: (02373)855.129; Email: sgtvt@thanhhoa.gov.vn