Sở Giao thông vận tải Thanh Hóa
  • Liên kết website
  • Thống kê truy cập
  • Đang online: 106

    Hôm nay: 4694

    Đã truy cập: 9540647

Danh sách cơ sở đào tạo, trung tâm sát hạch lái xe cơ giới đường bộ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

       Căn cứ khoản 4 điều 26, Nghị định 65/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo lái xe ô tô và dịch vụ sát hạch lái xe.  
       Sở GTVT thông báo danh sách các cơ sở đào tạo lái xe, trung tâm sát hạch lái xe cơ giới đường bộ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa ( đến ngày 15/04/2023) như sau: 
 
Loại hình
Tên đơn vị
 Địa chỉ
Đơn vị chủ quản
 Hạng đào tạo/sát hạch
Số, ngày cấp GPĐT/GCNTTSH
Lưu lượng đào tạo ô tô
Ghi chú
Cơ sở đào tạo Trường TCN GTVT Thanh Hóa Phố Dốc Ga phường Phú Sơn, Thành phố Thanh Hóa Sở GTVT A1, A2, B11, B, C, D, E 1344/SGTVT-QLPT&NL ngày 14/4/2020 Trên 1000  
Trường TCN Hưng Đô Xã Thiệu Đô, huyện Thiệu Hóa tỉnh Thanh Hóa Tổng công ty xây dựng thương mại Hưng Đô- Công ty cổ phần A1, B11, B, C 3831/SGTVT- QLPT&NL ngày 13/8/2022 Không quá 1000  
Trung tâm Dạy nghề, đào tạo, sát hạch lái xe – Học viện Cảnh sát nhân dân tại Thanh Hóa Phường Long Anh, thành phố Thanh Hóa Học viện Cảnh sát nhân dân  B11, B, C 3030/SGTVT-QLPT&NL ngày 30/6/2021 Trên 1000  
Trường CĐN KT-CN Vicet Phường Quảng Thành, thành phố Thanh Hóa Công ty cổ phần VNJ A1, A2, B11, B, C 2698/SGTVT-QLPT&NL ngày 15/6/2021 Trên 1000  
Trung tâm đào tạo lái xe mô tô và bổ túc nghề- CTy CP vận tải ô tô số 4 Khu phố 6 thị xã Bỉm Sơn tỉnh Thanh Hóa CTy CP vận tải ô tô số 4 A1, B11, B, C 63355/SGTVT-QLPT&NL ngày 28/11/2022 Không quá 1000  
Trung tâm đào tạo lái xe  Phường Ba Đình thị xã Bỉm Sơn tỉnh Thanh Hóa Trường CĐ nghề LILAMA B11, B, C 2385/SGTVT-QLPT&NL ngày 15/6/2020 Không quá 500  
Trung tâm giáo dục nghề nghiệp lái xe cơ giới đường bộ Thanh Tân Xã Định Bình, huyện Yên Định Công ty cổ phần Thanh Tân A1, B11, B 4626/SGTVT-QLPT&NL ngày 21/9/2021 Không quá 500  
Trung tâm giáo dục nghề nghiệp lái xe cơ giới đường bộ Thống Nhất Địa chỉ: Thị trấn Thống Nhất, huyện Yên Định Công ty cổ phần Thanh Tân A1, B11, B, C 1063/SGTVT-QLPT&NL ngày 09/3/2022 Không quá 500  
Trung tâm sát hạch Trung tâm sát hạch lái xe- Trường TCN GTVT Thanh Hóa Phố Dốc Ga phường Phú Sơn, Thành phố Thanh Hóa Sở GTVT A1, A2, B11, B, C, D, E 83/TCĐBVN-QLPT&NL ngày 07/9/2022    
TTSHLX- Trường TCN Hưng Đô Xã Thiệu Đô, huyện Thiệu Hóa tỉnh Thanh Hóa Tổng công ty xây dựng thương mại Hưng Đô- Công ty cổ phần A1, B11, B, C 19/TCĐBVN-QLPT&NL ngày 15/3/2022    
TTSHLX - Trường CĐN KT-CN Vicet Phường Quảng Thành, thành phố Thanh Hóa Công ty cổ phần VIECT A1, A2, B11, B, C 44/TCĐBVN-QLPT&NL ngày 06/5/2021    
TTSHLX-  Học viện Cảnh sát nhân dân tại Thanh Hóa Phường Long Anh, thành phố Thanh Hóa Học viện Cảnh sát nhân dân  B11, B, C 73/TCĐBVN-QLPT&NL ngày 20/7/2021    
TTSHLX- Công ty cổ phần Thanh Tân Địa chỉ: Thị trấn Thống Nhất, huyện Yên Định Công ty cổ phần Thanh Tân A1, B11, B, C 63/TCĐBVN-QLPT&NL ngày 21/7/2022    
TTSHLX Ngọc Lặc- Trường TCN GTVT Phố 1, TT Ngọc Lặc, Huyện Ngọc Lặc Trường TCN GTVT A1 1063/SGTVT-QLPT&NL ngày 09/3/2022    
TTSHLX- Công ty cổ phần vận tải ô tô số 4 Khu phố 6 thị xã Bỉm Sơn tỉnh Thanh Hóa CTy CP vận tải ô tô số 4 A1 3259/SGTVT-QLPT&NL ngày 25/9/2017    
TTSHLX Định Bình- Công ty cổ phần Thanh Tân Xã Định Bình, huyện Yên Định Công ty cổ phần Thanh Tân A1 2733/SGTVT-QLPT&NL ngày 07/8/2018    
TTĐTSHLX và Máy công trình- Trường TCN Hưng Đô P. Xuân Lâm- Thị xã Nghi Sơn Trường TCN Hưng Đô A1 270/SGTVT-QLPT&NL ngày 19/01/2017    
Sân sát hạch 1. Trung tâm  GDNN-GDTX  Huyện Mường Lát Huyện Mường Lát  Trường TCN GTVT A1      
2. Trung tâm  GDNN-GDTX  Huyện Quan Sơn Huyện Quan Sơn Trường TCN GTVT A1      
3. Trung tâm  GDNN-GDTX Huyện Bá Thước  Huyện Bá Thước  Trường TCN GTVT A1, A2      
4. Trung tâm  GDNN-GDTX  Huyện Lang Chánh Huyện Lang Chánh Trường TCN GTVT A1      
5. Trung tâm  GDNN-GDTX  Huyện Quan Hóa. Huyện Quan Hóa Trường TCN GTVT A1      
6. Trung tâm  GDNN-GDTX  Huyện Hậu Lộc Huyện Hậu Lộc Trường TCN GTVT A1      
7 . Trung tâm  GDNN-GDTX  Huyện Như Thanh.  Huyện Như Thanh  Trường TCN GTVT A1      
8. Trung tâm  GDNN-GDTX  Huyện Triệu Sơn Huyện Triệu Sơn Trường TCN GTVT A1      
9. Trường PTTH Hoằng Hóa, Huyện Hoằng Hóa Huyện Hoằng Hóa Trường TCN GTVT A1      
10.Trung tâm VH-TT Thị trấn Lam Sơn Thọ Xuân.  Huyện Thọ Xuân Công ty cổ phần VNJ A1      
11. Trung tâm  GDNN-GDTX  Huyện Vĩnh Lộc Huyện Vĩnh Lộc Công ty cổ phần VNJ A1      
12.Trung tâm  GDNN-GDTX  Huyện Nông Cống Huyện Nông Cống Trường TCN Hưng Đô A1      
13. Trường TCN Nga Sơn Huyện Nga Sơn Công ty cổ phần Thanh Tân A1      

 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ Sở Giao thông Vận tải Thanh Hóa

Chịu trách nhiệm : Trưởng Ban biên tập

Địa chỉ: 42 Đại lộ Lê Lợi, TP Thanh Hóa

Điện thoại: (02373)852.360; Fax: (02373)855.129; Email: sgtvt@thanhhoa.gov.vn