Sở Giao thông vận tải Thanh Hóa
 • Liên kết website
 • Thống kê truy cập
 • Đang online: 79

  Hôm nay: 7785

  Đã truy cập: 8391552

Thực hiện quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô theo hợp đồng.

Ngày 04/05/2023, Sở GTVT ban hành văn bản số 2455/SGTVT-QLVT về việc thực hiện quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô theo hợp đồng.

Cập nhật: 04/05/2023

       Theo quy định tại Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17/01/2020 của Chính phủ quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, quy định đối với đơn vị kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng, du lịch, cụ thể:

       - Tại Khoản 5, Điều 7 quy định “ 5. Đơn vị kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng trước khi thực hiện vận chuyển hành khách phải cung cấp đầy đủ các nội dung tối thiểu của hợp đồng vận chuyển theo quy định tại khoản 2 (trừ điểm e, điểm g) Điều 15 của Nghị định này đến Sở GTVT nơi cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng văn bản hoặc qua thư điện tử (Email)…”.

       - Tại Khoản 6, Điều 7 quy định “6. Đơn vị kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng, lái xe vận chuyển học sinh, sinh viên, cán bộ công nhân viên đi học, đi làm việc

 1. Trước khi thực hiện hợp đồng, đơn vị kinh doanh vận tải phải thực hiện việc thông báo một lần các nội dung tối thiểu của hợp đồng theo quy định tại khoản 2 (trừ điểm e, điểm g) Điều 15 của Nghị định này; phải thông báo lại khi có sự thay đổi về hành trình, thời gian vận chuyển hoặc các điểm dừng đỗ, đón trả khách;
 2. Vận chuyển đúng đối tượng (học sinh, sinh viên, cán bộ công nhân viên đi học, đi làm việc) và không phải thực hiện các nội dung được quy định tại điểm c, điểm d khoản 3, điểm b, điểm c khoản 4 và khoản 5 Điều này”.

- Tại Khoản 5, Điều 8 quy định “ 5. Đơn vị kinh doanh vận tải hành khách du lịch trước khi thực hiện vận chuyển hành khách phải thực hiện theo quy định tại khoản 5 Điều 7 của Nghị định này”.

       Tuy nhiên qua theo dõi, thống kê có rất ít đơn vị kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô theo hợp đồng, du lịch theo quy định phải thực hiện cung cấp đầy đủ các nội dung tối thiểu của hợp đồng vận chuyển theo quy định đến Sở GTVT Thanh Hóa. Để tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô theo quy định của Chính phủ, Bộ GTVT, Sở GTVT Thanh Hóa yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô theo hợp đồng, du lịch thực hiện:

       Đơn vị kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô theo hợp đồng, du lịch (do Sở GTVT Thanh Hóa cấp Giấy phép kinh doanh vận tải) trước khi thực hiện vận chuyển hành khách phải cung cấp đầy đủ các nội dung tối thiểu của hợp đồng vận chuyển theo quy định tại Khoản 2 (trừ điểm e, điểm g) Điều 15, Nghị định 10/2020/NĐ-CP ngày 17/01/2020 của Chính phủ đến Sở GTVT Thanh Hóa bằng văn bản hoặc qua thư điện tử (Email)…

       Đối với đơn vị kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng, lái xe vận chuyển học sinh, sinh viên, cán bộ công nhân viên đi học, đi làm việc thì trước khi thực hiện hợp đồng, đơn vị kinh doanh vận tải phải thực hiện việc thông báo một lần các nội dung tối thiểu của hợp đồng theo quy định tại Khoản 2 (trừ điểm e, điểm g) Điều 15 Nghị định 10/2020/NĐ-CP ngày 17/01/2020 của Chính phủ này đến Sở GTVT Thanh Hóa bằng văn bản hoặc qua thư điện tử (Email)…; phải thông báo lại khi có sự thay đổi về hành trình, thời gian vận chuyển hoặc các điểm dừng đỗ, đón trả khách;

       Địa chỉ tiếp nhận thông tin hợp đồng vận chuyển hành khách do các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô theo hợp đồng, du lịch cung cấp:

 • Sở GTVT Thanh Hóa, địa chỉ: Số 42, Đại Lộ Lê Lợi, Phường Điện Biên, Tp. Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.
 • Địa chỉ Email: phongvtthanhhoa@gmail.com

Nguồn: Phòng Quản lý vận tải 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ Sở Giao thông Vận tải Thanh Hóa

Chịu trách nhiệm : Trưởng Ban biên tập

Địa chỉ: 42 Đại lộ Lê Lợi, TP Thanh Hóa

Điện thoại: (02373)852.360; Fax: (02373)855.129; Email: sgtvt@thanhhoa.gov.vn