Sở Giao thông vận tải Thanh Hóa
  • Liên kết website
  • Thống kê truy cập
  • Đang online: 41

    Hôm nay: 300

    Đã truy cập: 11168426

Giảm lệ phí cấp mới, cấp lại, cấp đổi giấy phép lái xe

Theo Thông tư số 63/2023/TT-BTC ngày 16/10/2023 của Bộ Tài Chính, mức thu lệ phí cấp mới, cấp lại, cấp đổi giấy phép lái xe nếu nộp hồ sơ theo hình thức trực tuyến sẽ giảm.

Cập nhật: 28/11/2023

Ngày 16/10/2023, Bộ Tài Chính đã ban hành Thông tư số 63/2023/TT-BTC sửa đổi một số điều của một số Thông tư quy định về phí, lệ phí của Bộ trưởng Bộ Tài chính nhằm khuyến khích sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Hiệu lực thi hành từ ngày 01/12/2023. Theo đó, tại khoản 2 Điều 8 Sửa đổi, bổ sung Điều 3 Thông tư số 37/2023/TT-BTC ngày 07 tháng 6 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sát hạch lái xe; lệ phí cấp bằng, chứng chỉ được hoạt động trên các loại phương tiện và lệ phí đăng ký, biển xe máy chuyên dùng quy định: 

“Điều 3. Mức thu phí, lệ phí

2. Trường hợp tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đề nghị cấp mới, cấp lại, cấp đổi giấy phép lái xe (quốc gia và quốc tế) theo hình thức trực tuyến:

a) Kể từ ngày 01 tháng 12 năm 2023 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2025, áp dụng mức thu lệ phí là 115.000 đồng/lần cấp.

b) Kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2026 trở đi, áp dụng mức thu lệ phí quy định tại Biểu mức thu phí, lệ phí ban hành kèm theo Thông tư này."

(Thông tư này được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Sở Giao thông vận tải)

Như vậy, theo quy định nêu trên, mức thu lệ phí cấp mới, cấp lại, cấp đổi giấy phép lái xe nếu nộp hồ sơ theo hình thức trực tuyến sẽ giảm từ 135.000 đồng lần cấp xuống còn 115.000 đồng/lần cấp. 

Nhằm tuyên truyền, khuyến khích người dân và thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến cấp đổi giấy phép lái xe theo hình thức trực tuyến, Sở Giao thông vận tải đề nghị các đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ, tăng cường tuyên truyền các nội dung nêu trên đến công chức, viên chức và người dân biết để hưởng ứng và thực hiện.

Sở Giao thông vận tải đề nghị các đơn vị quan tâm phối hợp.

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ Sở Giao thông Vận tải Thanh Hóa

Chịu trách nhiệm : Trưởng Ban biên tập

Địa chỉ: 42 Đại lộ Lê Lợi, TP Thanh Hóa

Điện thoại: (02373)852.360; Fax: (02373)855.129; Email: sgtvt@thanhhoa.gov.vn