Sở Giao thông vận tải Thanh Hóa
Thông tin Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tháng 12 năm 2018

1. Kết quả kiểm định xe cơ giới.

  Từ ngày 01 tháng 12 năm 2018 đến ngày 31 tháng 12  năm 2018, Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Thanh Hóa đã kiểm định được 3450 lượt phương tiện,    trong đó:

     - Tổng số lượt phương tiện đạt chuẩn: 3173

     - Tổng số lượt phương tiện không đạt tiêu chuẩn: 277

    Số lượng phương tiện không đạt ở lần kiểm định thứ nhất trong tháng 12 là 276 lượt, chiếm 8,7 %.

    Tỷ lệ không đạt theo từng nhóm hạng mục kiểm tra là:

     - Hệ thống phanh                                65,22%

     - Hệ thống lái                                      33,69 %

     - Hệ thống treo                                   22,46 %

     - Hệ thống điện, đèn                            58,33 %

     - Khí xả                                                34,78 %

     - Nhận dạng                                          8,69 %

     - Khung ghế, thân vỏ                            39,13 %

     - Động cơ và hệ thống liên quan          5,43%

     - Bánh lốp                                             25,72 %

     - Các cụm, hệ thống khác                     7,97 %

2.  Kết quả thu phí sử dụng đường bộ. 

     Từ ngày 01 tháng 12 năm 2018 đến ngày 31 tháng 12 năm 2018 đã thu được 8.317.459.000 đồng của 3167 phương tiện tham gia nộp phí sử dụng đường bộ.

3. Kết quả nghiệm thu và cấp giấy chứng nhận xe cơ giới cải tạo.

     Tháng 12 năm 2018, đơn vị nghiệm thu và cấp giấy chứng nhận xe cơ giới cải tạo cho 28  phương tiện.

4. Kết quả kiểm tra và cấp giấy chứng nhận cho thiết bị đã được trang bị, lắp đặt trên xe cơ giới.

     Tháng 12 năm 2018, Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Thanh Hóa không kiểm tra và cấp Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật cho cần cẩu, xi téc, bình nhiên liệu CNG, LPG được trang bị, lắp đặt trên xe cơ giới. 

 Nguồn: Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Thanh Hóa

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ Sở Giao thông Vận tải Thanh Hóa

Chịu trách nhiệm : Trưởng Ban biên tập

Địa chỉ: 42 Đại lộ Lê Lợi, TP Thanh Hóa

Điện thoại: (02373)852.360; Fax: (02373)855.129; Email: sgtvt@thanhhoa.gov.vn