Sở Giao thông vận tải Thanh Hóa
Thanh Hóa: Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định về điều kiện kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng hoạt động trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Để nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý điều kiện kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng, hoạt động trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Vừa qua Thanh tra Sở Giao thông vận tải Thanh Hóa đã tiến hành thanh tra việc chấp hành các quy định về điều kiện kinh doanh hoạt động vận tải hành khách theo hợp đồng

Qua công tác thanh tra, Đoàn thanh tra đã phát hiện các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng còn có các thiếu sót như: Đơn vị không gửi trước thông báo nội dung hợp đồng đến Sở GTVT theo quy định tại khoản 5 điều 7 Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17/1/2020 của Chính phủ quy định về kinh doanh và điều kiên kinh doanh vận tải bằng ô tô.

Thanh tra Sở đã kịp thời chấn chỉnh, yêu cầu các đơn vị được thanh tra phải khẩn trương khắc phục ngay những tồn tại, thiếu sót; nghiêm túc thực hiện các quy định về hoạt động kinh doanh vận tải tải hành khách theo hợp đồng. Thanh tra Sở đã ra quyết định xử phạt VPHC đối với 01 đơn vị kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng với tổng mức xử phạt là 7.000.000 đồng.

Thời gian tới, Thanh tra Sở tiếp tục thanh tra, kiểm tra việc chấp hành kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải đối với các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng trên địa bàn tỉnh, kiên quyết xử lý các vi phạm về hoạt động vận tải tải hành khách theo hợp đồng đối với những đơn vị vi phạm theo quy định./.

Nguyễn Đức Thái - Thanh Tra Sở 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ Sở Giao thông Vận tải Thanh Hóa

Chịu trách nhiệm : Trưởng Ban biên tập

Địa chỉ: 42 Đại lộ Lê Lợi, TP Thanh Hóa

Điện thoại: (02373)852.360; Fax: (02373)855.129; Email: sgtvt@thanhhoa.gov.vn