Sở Giao thông vận tải Thanh Hóa
Kiểm tra tải trọng phương tiện lưu thông trên tuyến đường tỉnh 502 và tuyến đường vành đai phía tây

Thực hiện Công văn số 3048/SGTVT-QLGT ngày 27/7/2020 của Sở Giao thông vận tải , Thanh tra Sở tăng cường kiểm tra, có biện pháp kiểm soát tải trong phương tiện lưu thông trên tuyến Đường tỉnh 502 và tuyến đường Vành đai phía Tây.

Cập nhật: 18/8/2020 

Đội Thanh tra số 1 xây dựng kế hoạch triển khai kiểm tra xử xử lý vi tải trọng phương tiện lưu thông trên tuyến Đường tỉnh 502 và tuyến đường Vành đai phía Tây.

Trên tuyến Đường tỉnh 502 và tuyến đường Vành đai phía Tây, hiện nay có nhiều dự án đang triển khai xây dựng, nhu cầu san lấp mặt bằng nên có các xe vận chuyển vật liệu tải trọng, gây ô nhiễm môi trường, gây hư hỏng cho các tuyến đường

Các phương tiện vận chuyển đất, cát, từ các mỏ vật liệu và các bãi chứa đất đá thãi, các xe ô tô mang lo gô Bình Xuân, Xuân Hiếu, Mạnh Hùng, Lê Hoàng, Hải Lam, Hoàng Vũ và một số xe khác không có lô gô, các xe chủ yếu vận chuyển san lấp mặt bằng trên các tuyến đường nêu trên. Đội Thanh tra số 1 đã tiến hành kiểm tra, xử lý, tuyên truyền, nhắc nhỡ các chủ phương tiện, lái xe chấp hành vận chuyển đúng tải trọng, không để rơi vãi xuống đường gây mất vệ sinh môi trường.

Qua kiểm tra, xử lý các vi phạm Thanh tra Sở đã kiểm tra và xử lý kết quả:

Xử phạt 04 nhà xe mang lô gô: Bình Xuân, Xuân Hiếu, Mạnh Hùng, Tứ Trị về hành vi trở hàng để rơi vãi gây mất vệ sinh môi trường

          Xử phạt 02 trường hợp  phạm hành chính về trở hàng quá tải tham gia giao thông

          Lập 02 biên bản làm việc với 02 chủ bãi tập kết vật liệu gây mất vệ sinh môi trường, yêu cầu di rời, không để vật liệu tại mặt bằng dự án Quảng trường văn hóa tỉnh

          Kết quả xử phạt nộp kho bạc nhà nước là 51.000.000đồng (năm mươi mốt triệu đồng) đồng

          Qua công tác kiểm tra, xử lý đã góp phần nâng cao ý thức chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn giao thông đường bộ khi tham gia giao thông, đối với các lái xe, giảm ùn tắc và tai nạn giao thông trên địa bàn./.

Nguyễn Ngọc Minh - Thanh tra Sở 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ Sở Giao thông Vận tải Thanh Hóa

Chịu trách nhiệm : Trưởng Ban biên tập

Địa chỉ: 42 Đại lộ Lê Lợi, TP Thanh Hóa

Điện thoại: (02373)852.360; Fax: (02373)855.129; Email: sgtvt@thanhhoa.gov.vn