Sở Giao thông vận tải Thanh Hóa
Sở GTVT Thanh Hóa tổ chức các lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ ngành Giao thông vận tải năm 2021

Ngày 22,23/4/2021, Sở GTVT tổ chức các lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ ngành Giao thông vận tải năm 2021 về nghiệp vụ bảo trì, sửa chữa đường bộ; quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.

Cập nhật: 23/4/2021

Thực hiện Kế hoạch số 27/KH-UBND ngày 02/02/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Thanh Hóa năm 2021; Kế hoạch số 16/KH-SGTVT ngày 15/3/2021 của Sở GTVT về tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ ngành giao thông vận tải năm 2021. Trong các ngày 22,23/4/2021, Sở GTVT tổ chức các lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ ngành Giao thông vận tải năm 2021 về nghiệp vụ bảo trì, sửa chữa đường bộ; quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.

Đồng chí Lý Văn Thích - Trưởng phòng Quản lý giao thông khai mạc lớp tập huấn 
nghiệp vụ bảo trì, sửa chữa đường bộ
 
Tại lớp tập huấn nghiệp vụ bảo trì, sửa chữa đường bộ, các học viên đã được cập nhật các quy định mới của Thông tư của Bộ Giao thông vận tải: số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23/9/2015 hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; số 35/2017/TT-BGTVT ngày 09/10/2017 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23/9/2015; số 13/2020/TT-BGTVT ngày 29/6/2020 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23/9/2015 và Thông tư số 35/2017/TT-BGTVT ngày 09/10/2017; Quyết định số 06/2021/QĐ-UBND ngày 20/4/2021 của UBND tỉnh Thanh Hóa quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 

 

Toàn cảnh lớp tập huấn về nghiệp vụ bảo trì, sửa chữa đường bộ

Tập huấn quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, các doanh nghiệp, đơn vị kinh doanh vận tải trên địa bàn tỉnh đã được Vụ vận tải - Tổng cục đường bộ Việt Nam triển khai các quy định mới của Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17/1/2020 của Chính phủ quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô; Thông tư 12/2020/TT-BGTVT ngày 29/5/2020 của Bộ GTVT quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ; Thông tư 02/2021/TT-BGTVT ngày 04/2/2021 của Bộ GTVT về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 12/2020/TT-BGTVT. 

Đồng chí Vương Quốc Tuấn - Phó Giám đốc Sở GTVT khai mạc lớp tập huấn 
quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô
 

Toàn cảnh lớp tập huấn về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô

Giải đáp thắc mắc, kiến nghị của các doanh nghiệp, đơn vị kinh doanh vận tải trên địa bàn tỉnh 

 

Nguồn: Văn phòng Sở 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ Sở Giao thông Vận tải Thanh Hóa

Chịu trách nhiệm : Trưởng Ban biên tập

Địa chỉ: 42 Đại lộ Lê Lợi, TP Thanh Hóa

Điện thoại: (02373)852.360; Fax: (02373)855.129; Email: sgtvt@thanhhoa.gov.vn