Sở Giao thông vận tải Thanh Hóa
  • Liên kết website
  • Thống kê truy cập
  • Đang online: 39

    Hôm nay: 888

    Đã truy cập: 4608690

Đầu tư dự án đường nối Quốc lộ 1 với Quốc lộ 45 từ xã Hoằng Kim, huyện Hoằng Hóa đến xã Thiệu Long, huyện Thiệu Hóa

UBND tỉnh Thanh Hóa có Công văn số 8887/UBND-THKH về việc đầu tư dự án đường nối Quốc lộ 1 với Quốc lộ 45 từ xã Hoằng Kim, huyện Hoằng Hóa đến xã Thiệu Long, huyện Thiệu Hóa.

Cập nhật: 24/6/2021

ảnh minh họa

UBND tỉnh nhận được Công văn số 3939/SKHĐT-CNDV ngày 14/6/2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về phương án đầu tư dự án đường nối Quốc lộ 1 với Quốc lộ 45 từ xã Hoằng Kim, huyện Hoằng Hóa đến xã Thiệu Long, huyện Thiệu Hóa. Trên cơ sở ý kiến thảo luận tại Hội nghị Thường trực UBND tỉnh ngày 22/6/2021, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Thống nhất với đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại công văn nêu trên; giao Sở Giao thông Vận tải chủ trì, lập báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án theo hướng:

- Giao UBND huyện Hoằng Hóa đảm nhận thực hiện phần đường (trên địa bàn huyện từ nút giao với Quốc lộ 1A đến đầu cầu vượt sông mã (khoảng km0+00 - km5+250); nguồn vốn từ ngân sách huyện Hoằng Hóa.

- Giao UBND huyện Thiệu Hóa đảm nhận thực hiện phần đường đoạn từ đầu cầu vượt sông Mã đến nút giao với Quốc lộ 45 (khoảng từ km7+250 - km14+603); nguồn vốn từ ngân sách tỉnh bố trí đảm bảo 50% chi phí xây lắp, phần còn lại do UBND huyện Thiệu Hóa huy động nguồn vốn ngân sách huyện, vốn thu tiền sử dụng đất điều tiết về ngân sách huyện và các nguồn huy động hợp pháp khác để thực hiện.

- Giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông số 1 làm chủ đầu tư thực hiện phần cầu vượt sông Mã và đoạn đường 2 đầu cầu (khoảng từ km5+250 - km7+250); nguồn vốn từ ngân sách tỉnh.

2. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các ngành, đơn vị liên quan, hướng dẫn, đôn đốc Sở Giao thông Vận tải khẩn trương lập, trình duyệt báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án; đồng thời, tổ chức thẩm định báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án và hoàn thiện các hồ sơ để UBND tỉnh trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định theo đúng trình tự, thủ tục quy định./.

Xem nội dung Công văn TẠI ĐÂY

Nguồn: Cổng thông tin điện tử tỉnh Thanh Hóa

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ Sở Giao thông Vận tải Thanh Hóa

Chịu trách nhiệm : Trưởng Ban biên tập

Địa chỉ: 42 Đại lộ Lê Lợi, TP Thanh Hóa

Điện thoại: (02373)852.360; Fax: (02373)855.129; Email: sgtvt@thanhhoa.gov.vn