Sở Giao thông vận tải Thanh Hóa
  • Liên kết website
  • Thống kê truy cập
  • Đang online: 644

    Hôm nay: 2697

    Đã truy cập: 11289772

Tạm dừng hoạt động vận tải hành khách liên tỉnh từ Thanh Hoá đi, đến tỉnh Hưng Yên, Bình Phước, Phú Yên và ngược lại

Ngày 30/6/2021, Sở GTVT ban hành Công văn số 3020/SGTVT-QLVT về việc tạm dừng hoạt động vận tải hành khách liên tỉnh từ Thanh Hoá đi, đến tỉnh Hưng Yên, Bình Phước, Phú Yên và ngược lại

Cập nhật: 30/6/2021

 

          Để kịp thời phối hợp thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong hoạt động vận tải hành khách từ Thanh Hoá đi, đến các tỉnh Hưng Yên, Phú Yên, Bình Phước và ngược lại. Sở GTVT yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô; các đơn vị quản lý và khai thác bến xe khách tiếp tục thực hiện một số nội dung như sau:

          1. Hoạt động vận tải hành khách liên tỉnh từ Thanh Hóa đi, đến các tỉnh Hưng Yên, Phú Yên, Bình Phước và ngược lại.

          - Hoạt động vận tải hành khách liên tỉnh từ Thanh Hóa đi, đến tỉnh Hưng Yên, Phú Yên, Bình Phước và ngược thực hiện theo các Công văn số 1382/UBND-KGVX ngày 29/6/2021 của UBND tỉnh Hưng Yên; Công văn số 940/SGTVT-QLVTPT&NL ngày 27//6/2021 của Sở GTVT Phú Yên và Thông báo số 72/TB-SGTVT ngày 25/6/2021 của Sở GTVT Bình Phước, cụ thể như sau:

          + Tạm dừng toàn bộ hoạt động vận tải hành khách liên tỉnh (gồm: xe tuyến cố định, xe taxi, xe hợp đồng, xe du lịch) từ Thanh Hoá đi, đến tỉnh Hưng Yên và ngược lại kể từ ngày 30/6/2021 cho đến khi có Thông báo mới.

          + Tạm dừng toàn bộ hoạt động vận tải hành khách liên tỉnh (gồm: xe tuyến cố định, xe taxi, xe hợp đồng, xe du lịch) từ Thanh Hoá đi, đến tỉnh Bình Phước và  ngược lại kể từ ngày 26/6/2021 đến hết ngày 10/7/2021.

          + Tạm dừng toàn bộ hoạt động vận tải hành khách liên tỉnh (gồm: xe tuyến cố định, xe taxi, xe hợp đồng, xe du lịch) từ Thanh Hoá đi, đến tỉnh Phú Yên và  ngược lại kể từ ngày 27/6/2021 cho đến khi có Thông báo mới.

          - Hoạt động vận chuyển hành khách liên tỉnh có hành trình qua các tỉnh nêu trên không được dừng, đỗ để đón, trả khách. Thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

          2. Đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố:

          Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn và các Tổ Covid-19 cộng đồng rà soát, yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô, chủ phương tiện trên địa bàn thực hiện nghiêm việc tạm dừng vận chuyển hành khách từ Thanh Hóa đi, đến các tỉnh Hưng Yên, Bình Phước, Phú Yên theo quy định tại Mục 1 Văn bản này; các điểm dịch, các khu phong tỏa, khu cách ly, giãn cách, các mốc dịch tễ ở các tỉnh, thành phố theo Thông báo của Bộ Y tế và ngược lại.

          3. Yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô; các đơn vị quản lý và khai thác bến xe khách

          - Tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định phòng chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Y tế, Bộ GTVT, UBND tỉnh và Sở GTVT.

          - Yêu cầu các đơn vị vận tải chủ động thường xuyên cập nhật thông tin diễn biến của dịch Covid-19 do Bộ Y tế công bố; Thông báo, hướng dẫn của các địa phương về tổ chức hoạt động vận tải hành khách đường bộ, các địa phương không cho phép tổ chức hoạt động vận tải hành khách đi, đến trên các phương tiện thông tin đại chúng để thực hiện. Chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu không thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định để lây lan dịch Covid-19 trong cộng đồng.

          - Các bến xe khách thông báo rộng rãi, công khai cho các doanh nghiệp vận tải, người lái xe, nhân viên phục vụ trên xe và hành khách tại bến nắm bắt được nội dung tại Mục 1 của Văn bản này.

         4. Đề nghị Công an tỉnh

         Chỉ đạo các lực lượng chức năng làm nhiệm vụ tại Chốt kiểm soát dịch Covid-19 liên ngành kiểm tra, giám sát hoạt động vận tải hành khách theo quy định tại Mục 1 của Văn bản này; xử lý nghiêm những phương tiện vi phạm quy định phòng chống dịch trong hoạt động vận tải hành khách bằng xe ô tô.

          5. Giao Thanh tra Sở, phòng Quản lý vận tải

         Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ được giao trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Giám đốc Sở; kịp thời tham mưu các giải pháp trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 đối với hoạt động vận tải hành khách, hàng hóa trên địa bàn tỉnh; báo cáo Giám đốc Sở những vấn đề vượt thẩm quyền.

Nguồn: Phòng Quản lý vận tải 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ Sở Giao thông Vận tải Thanh Hóa

Chịu trách nhiệm : Trưởng Ban biên tập

Địa chỉ: 42 Đại lộ Lê Lợi, TP Thanh Hóa

Điện thoại: (02373)852.360; Fax: (02373)855.129; Email: sgtvt@thanhhoa.gov.vn