Sở Giao thông vận tải Thanh Hóa
  • Liên kết website
  • Thống kê truy cập
  • Đang online: 688

    Hôm nay: 2869

    Đã truy cập: 11289944

Triển khai sử dụng phần mềm dịch vụ công trực tuyến đối với thủ tục đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định

Ngày 30/6/2021, Sở GTVT ban hành Công văn số 3028/GTVT-QLVT về việc triển khai sử dụng phần mềm dịch vụ công trực tuyến đối với thủ tục đăng ký khai thác tuyến vận tải hàng khách cố định.

Cập nhật: 30/6/2021

Căn cứ Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17/01/2020 của Chính phủ quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT ngày 29/05/2020 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ;
Thực hiện triển khai sử dụng phần mềm dịch vụ công trực tuyến đối với thủ tục đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định theo Công văn số 4300/TCĐBVN-VT của Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Sở GTVT Thanh H
óa thống nhất triển khai tới các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô như sau :
1. Từ ngày 01/07/2021, các đơn vị kinh doanh vận tải nộp hồ sơ đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định trực tuyến theo hướng dẫn trên phần mềm, không nộp hồ sơ trực tiếp bằng bản giấy hoặc qua hệ thống bưu chính.
- Địa chỉ truy cập phần mềm : https://tuyenvantai.mt.gov.vn/
- Tên truy cập (tài khoản) và mật khẩu : đề nghị liên hệ với ông Nguyễn Văn Chung, Hotline : 19000318; email : bophanhotro@mt.gov.vn
- Tài liệu hướng dẫn sử dụng: 
https://tuyenvantai.mt.gov.vn/assets/qlvt/files/huong_dan_dn.pdf

2. Phòng Quản lý vận tải:

- Bố trí cán bộ nghiệp vụ, cập nhật, sử dụng phần mềm để tiếp nhận và giải quyết hồ sơ nộp trực tuyến theo đúng lộ trình quy định tại khoản 5 Điều 20 Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17/01/2020 của Chính phủ, thời gian kể từ ngày 01/7/2021.

- Hướng dẫn các đơn vị vận tải trong việc triển khai phần mềm dịch vụ công trực tuyến của Bộ Giao thông vận tải. Tổng hợp những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, báo cáo Tổng cục Đường bộ Việt Nam theo quy định.

Nguồn: Phòng Quản lý vận tải 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ Sở Giao thông Vận tải Thanh Hóa

Chịu trách nhiệm : Trưởng Ban biên tập

Địa chỉ: 42 Đại lộ Lê Lợi, TP Thanh Hóa

Điện thoại: (02373)852.360; Fax: (02373)855.129; Email: sgtvt@thanhhoa.gov.vn