Sở Giao thông vận tải Thanh Hóa
  • Liên kết website
  • Thống kê truy cập
  • Đang online: 8

    Hôm nay: 1183

    Đã truy cập: 5384890

Hướng dẫn “Luồng xanh” vận tải ưu tiên cho phương tiện

Ngày 20/7/2021, Sở GTVT ban hành văn bản số 3396/SGTVT-QLVT về việc Hướng dẫn “Luồng xanh” vận tải ưu tiên cho phương tiện vận chuyển hàng hoá, vận chuyển công nhân, chuyên gia được lưu thông suốt 24h/24h tại các địa phương thực hiện áp dụng Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

ảnh minh họa 

Thực hiện Công văn số 4977/TCĐBVN-VT ngày 18/7/2021 của Tổng cục Đường bộ Việt Nam về việc hướng dẫn xây dựng “Luồng xanh” vận tải ưu tiên cho phương tiện vận chuyển hàng hóa, vận chuyển công nhân, chuyên gia được lưu thông thông suốt 24/24h tại các địa phương thực hiện áp dụng Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ; Văn bản số 4979/TCĐBVN-VT ngày 18/7/2021 của Tổng cục ĐBVN về việc triển khai sử dụng phần mềm đăng ký cấp và quản lý, sử dụng Thẻ nhận diện phương tiện (kèm mã QRCode) ưu tiên hoạt động trên các “Luồng xanh” vận tải.

Sở GTVT Thanh Hoá hướng dẫn các đơn vị thực hiện như sau:

1. Đối tượng áp dụng

1.1. Các đơn vị vận tải bằng xe ô tô và người điều khiển phương tiện (lái xe vận chuyển hàng hoá, vận chuyển công nhân, chuyên gia) khi thực hiện vận chuyển trên đường.

1.2. Loại phương tiện được đăng ký Thẻ nhận diện phương tiện ưu tiên khi hoạt động trên các “Luồng xanh” vận tải do Tổng cục ĐBVN và Sở GTVT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương công bố gồm:

a) Xe ô tô vận chuyển các loại hàng hóa thiết yếu phục vụ an sinh xã hội, đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh, xuất khẩu, vận chuyển thiết bị, vật tư và sinh phẩm y tế phục vụ phòng chống dịch Covid-19,… có hành trình vận chuyển đi, đến hoặc đi qua các khu vực đang phong tỏa, giãn cách hoặc khu vực ổ dịch.

b) Xe ô tô vận chuyển công nhân, người lao động, chuyên gia phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh có hành trình vận chuyển đi, đến hoặc đi qua các khu vực đang phong tỏa, giãn cách hoặc khu vực ổ dịch.

2. Thời gian thực hiện

Hướng dẫn này được áp dụng trong thời gian các địa phương thực hiện theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

3. Yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải

a) Thực hiện nghiêm các biện pháp đảm bảo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo đúng quy định của Bộ Y tế.

b) Đơn vị vận tải thuộc đối tượng quy định tại Mục 1 của Hướng dẫn này có nhu cầu cấp Thẻ nhận diện phương tiện để được ưu tiên hoạt động trên “Luồng xanh” thực hiện đăng ký và khai báo các thông tin theo hướng dẫn tại địa chỉ: http://luongxanh.drvn.gov.vn (có chi tiết hướng dẫn kèm theo). Thực hiện in Thẻ nhận diện phương tiện kèm theo mã QRCode lên giấy (khổ A5) để dán trên kính phía trước và in lên giấy (khổ A4) để dán thêm lên kính hai bên cửa xe nhằm tạo thuận lợi cho việc kiểm tra, kiểm soát của lực lượng chức năng và hạn chế tiếp xúc để ngăn sự lây lan dịch bệnh (Lưu ý thực hiện quét thử mã QRCode để kiểm tra tính chính xác của các thông tin trước khi dán lên xe).

c) Đối với các phương tiện vận chuyển hàng hoá là hàng mau hỏng (hàng nông sản, thực phẩm tươi sống, hàng đông lạnh) lưu thông từ các địa phương trong khu vực cách ly theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 969/TTg-KGVX ngày 17/7/2021 đến các địa phương, khu vực không áp dụng biện pháp cách ly theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ và ngược lại: yêu cầu các đơn vị vận tải thực hiện in bổ sung thêm nhãn “HÀNG MAU HỎNG” (theo mẫu đính kèm văn bản này) trên giấy màu vàng, đóng dấu treo của đơn vị, thực hiện dán trên kính phía trước và tên kính hai bên thành xe kèm theo Thẻ nhận diện phương tiện (có mã QRCode) đã được cấp.

d) Yêu cầu đơn vị vận tải phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và cam kết chỉ sử dụng nhãn “HÀNG MAU HỎNG” khi vận chuyển phải đúng đối tượng, thực hiện đúng các quy định về sử dụng Thẻ nhận diện phương tiện (có mã QRCode); hoạt động đúng hành trình, dừng, đỗ bốc xếp dỡ hàng hoá địa điểm đã ghi trong giấy vận tải và trên Thẻ nhận diện.

đ) Đơn vị vận tải, lái xe phải cam kết và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của thông tin đã đăng ký cấp Thẻ nhận diện phương tiện ưu tiên hoạt động trên “Luồng xanh” và các thông tin cung cấp cho các chốt kiểm soát liên ngành và các Sở GTVT trong quá trình vận chuyển.

e) Có trách nhiệm kiểm tra, giám sát hoạt động của phương tiện, lái xe để đảm bảo phương tiện hoạt động theo đúng hành trình trên “Luồng xanh” vận tải đã đăng ký. Yêu cầu lái xe chấp hành nghiêm sự kiểm tra, kiểm soát của các lực lượng chức năng trên đường và tại các chốt kiểm soát dịch bệnh để đảm bảo an toàn và hiệu quả trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

f) Trường hợp người điều khiển phương tiện vận chuyển hàng hoá lưu thông từ khu vực giãn cách theo Chỉ thị 16, khu vực phong toả sang khu vực liền kề đang áp dụng cấp độ phòng chống dịch bệnh thấp hơn, phải có giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 (theo phương pháp RT-PCR hoặc Test nhanh kháng nguyên) được thực hiện trong vòng 72 giờ (kể từ khi lấy mẫu).

g) Mã QRCode trên Thẻ nhận diện phương tiện ưu tiên hoạt động trên “Luồng xanh” vận tải sẽ tự động huỷ trong các trường hợp sau: khi hết thời hạn ghi trên Thẻ nhận diện; trong trường hợp lực lượng chức năng phát hiện phương tiện hoạt động không đúng hành trình đăng ký; trong trường hợp cơ quan cấp phát hiện đơn vị vận tải khai báo thông tin không trung thực.

  4. Giao Thanh tra Sở

  - Chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng trên địa bàn tỉnh và Cục QLĐB II thực hiện điều tiết, phân luồng đảm bảo không để xảy ra ùn tắc giao thông. Chịu trách nhiệm nếu để xảy ra ùn tắc giao thông, ùn ứ hàng hoá trên các tuyến đường sử dụng làm “Luồng xanh” vận tải mà nguyên nhân do công tác điều tiết, phân luồng giao thông không đảm bảo an toàn, thông suốt.

  - Phối hợp với cơ quan, đơn vị có liên quan để tạo thuận lợi cho việc lưu thông của các phương tiện có dán Thẻ nhận diện phương tiện được ưu tiên hoạt động trên “Luồng xanh” vận tải nhanh chóng.

  - Chủ trì giải quyết các vướng mắc, khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện. Hàng ngày, thực hiện theo dõi, bảo đảm giao thông thông suốt trên các tuyến đường và tại các Chốt kiểm soát dịch Covid-19 liên ngành; tổng hợp báo cáo Tổng cục ĐBVN (qua Cục QLĐB II) và thông tin trên nhóm Zalo về phòng chống Covid-19 do Tổng cục ĐBVN lập về các điểm ùn tắc giao thông, trong đó nêu rõ: thời gian, địa điểm xảy ra ùn tắc, nguyên nhân ùn tắc (do phương tiện đông, do việc kiểm soát y tế của các lực lượng chức năng,…và các nguyên nhân khác). Kịp thời đề xuất báo cáo Giám đốc Sở để giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện.

  - Chủ trì, phối hợp với phòng QLVT thực hiện hậu kiểm hoặc kiểm tra đột xuất đối với đơn vị vận tải, phương tiện vận tải đã được cấp Thẻ nhận diện phương tiện ưu tiên hoạt động trên “Luồng xanh” để đảm bảo thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch Covid-19 và các yêu cầu về an toàn, an ninh. Chủ trì hoặc phối hợp với các lực lượng chức năng xử lý nghiêm đối với các trường hợp cung cấp thông tin không trung thực hoặc không thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định của Bộ Y tế; thông báo ngay đến các chốt kiểm soát và các cơ quan, đơn vị có liên quan để phối hợp quản lý.

  5. Giao phòng Quản lý vận tải

  - Hướng dẫn sử dụng phần mềm đăng ký Thẻ nhận diện phương tiện ưu tiên hoạt động “Luồng xanh” vận tải cho các đơn vị vận tải trên địa bàn tỉnh.

  - Bố trí cán bộ sử dụng phần mềm của Tổng cục ĐBVN để thực hiện cấp Thẻ nhận diện phương tiện ưu tiên hoạt động trên “Luồng xanh” cho các đơn vị vận tải trên địa bàn tỉnh đảm bảo liên tục 24/24h và 24/7 ngày trong tuần.

  - Chủ trì, phối hợp với phòng QLGT và các cơ quan liên quan xây dựng phương án, báo cáo Tổng cục ĐBVN (qua Cục QLĐB II) về tuyến đường ưu tiên sử dụng làm “Luồng xanh” vận tải liên tỉnh; xây dựng, tổng hợp và công bố các tuyến đường ưu tiên sử dụng làm “Luồng xanh” vận tải nội tỉnh và thực hiện cập nhật lên phần mềm đăng ký Thẻ nhận diện phương tiện của Tổng cục ĐBVN.

6. Thông tin địa chỉ Email, Zalo, số điện thoại đường dây nóng của Sở GTVT Thanh Hóa

- Ông: Trịnh Ngọc Minh, Chánh Thanh tra Sở; SĐT: 0903.253.416;

- Ông: Vương Quốc Quân, Phó Chánh Thanh tra Sở; SĐT: 0904.171.425;

- Ông: Vũ Minh Thuận, Trưởng phòng QLVT; SĐT: 0903.778.239 (Email: minhthuangtvt81@gmail.com);

- Ông: Trần Nam Hải, Chuyên viên phòng QLVT; SĐT: 0975.892.299 (Email: namhai2710@gmail.com);

- Ông: Mai Văn An, Chuyên viên phòng QLVT; SĐT: 0986.204.533 (Email: phongvtthanhhoa@gmail.com);

Hướng dẫn cụ thể: tải về 

Nguồn: Phòng Quản lý vận tải 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ Sở Giao thông Vận tải Thanh Hóa

Chịu trách nhiệm : Trưởng Ban biên tập

Địa chỉ: 42 Đại lộ Lê Lợi, TP Thanh Hóa

Điện thoại: (02373)852.360; Fax: (02373)855.129; Email: sgtvt@thanhhoa.gov.vn