Sở Giao thông vận tải Thanh Hóa
  • Liên kết website
  • Thống kê truy cập
  • Đang online: 647

    Hôm nay: 2669

    Đã truy cập: 11289744

Thanh Hóa: Phân luồng giao thông phục vụ dự án xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có văn bản về việc phân luồng giao thông phục vụ thi công dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam, đoạn Mai Sơn - QL.45.

Cập nhật: 15/12/2022

Theo đó, đồng ý với phương án phân luồng giao thông phục vụ thi công dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam, đoạn Mai Sơn - QL.45 như đề xuất của Sở Giao thông vận tải.

UBND tỉnh yêu cầu Công an tỉnh, Sở Giao thông vận tải, Cục Quản lý Đường bộ II, UBND các huyện: Đông Sơn, Thiệu Hóa, Ban QLDA Thăng Long và các đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao triển khai thực hiện tốt các nội dung công việc được nêu của Sở Giao thông vận tải, nhằm đảm bảo giao thông, an toàn giao thông trên các tuyến đường.

Sở Giao thông vận tải phối hợp chặt chẽ với Ban QLDA Thăng Long, Công an tỉnh, Khu Quản lý đường bộ II và các đơn vị liên quan kiểm tra, thực hiện phương án phân luồng giao thông, đề xuất điều chỉnh phương án 2 phân luồng giao thông phù hợp với tình hình thực tế trên tuyến. Phối hợp với UBND các huyện: Đông Sơn, Thiệu Hóa ký cam kết với Ban QLDA Thăng Long trong việc sử dụng, sửa chữa hư hỏng, hoàn trả tuyến ĐT.515, ĐT.515B và các tuyến đường địa phương được sử dụng để phân luồng giao thông; chỉ đạo các đơn vị chức năng phối hợp thực hiện phương án phân luồng giao thông đảm bảo phù hợp, hiệu quả.

Nguồn: Báo Thanh Hóa 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ Sở Giao thông Vận tải Thanh Hóa

Chịu trách nhiệm : Trưởng Ban biên tập

Địa chỉ: 42 Đại lộ Lê Lợi, TP Thanh Hóa

Điện thoại: (02373)852.360; Fax: (02373)855.129; Email: sgtvt@thanhhoa.gov.vn