Sở Giao thông vận tải Thanh Hóa
  • Liên kết website
  • Thống kê truy cập
  • Đang online: 25

    Hôm nay: 899

    Đã truy cập: 11281244

Trả lời kiến nghị cử tri tỉnh Thanh Hóa về một số dự án giao thông trên địa bàn tỉnh

Bộ GTVT vừa có Công văn số 585/BGTVT-KHĐT ngày 18/01/2023 gửi Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa để trả lời kiến nghị cử tri tỉnh Thanh Hóa gửi tới trước Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV.

Cập nhật: 19/01/2023

Theo đó, Bộ Giao thông vận tải nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Thanh Hóa do Ban Dân nguyện chuyển đến theo Công văn số 1418/BDN ngày 07/11/2022, nội dung kiến nghị như sau: 

"Câu số 41: Đề nghị Bộ Giao thông vận tải quan tâm đầu tư nâng cấp, sửa chữa đường Quốc lộ 45, 47 địa phận thị trấn Rừng Thông huyện Đông Sơn, đầu tư mở rộng mặt đường xe chạy, có dải phân cách cứng của tuyến Quốc lộ 10 qua địa bàn huyện Hậu Lộc;

 Câu số 43: Đề nghị Bộ Giao thông vận tải đầu tư nâng cấp Quốc lộ 16 đoạn từ thủy điện Trung Sơn huyện Quan Hóa đến Bản Táo xã Trung Lý, huyện Mường Lát; đầu tư cầu cứng qua sông mã từ bản Co Cài xã Trung Lý sang bản Tài Chánh xã Mường Lý, nối Quốc lộ 15C sang Quốc lộ 16 để thuận lợi cho việc giao thương hàng hóa với các doanh nghiệp của tỉnh Sơn La;

Câu số 45: Cử tri đề nghị Bộ Giao thông vận tải quan tâm chỉ đạo nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ thi công tuyến đường bộ ven biển, đoạn qua huyện Nga Sơn đã được giải phóng mặt bằng và giao cho chủ đầu tư, nhưng đến nay việc thi công rất chậm, ảnh hưởng đến việc đi lại, sản xuất của Nhân dân".

Trước tiên, Bộ Giao thông vận tải trân trọng cảm ơn cử tri và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa đã quan tâm, góp ý đối với công tác quản lý, đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa nhằm giúp công tác quản lý nhà nước của Bộ ngày càng tốt hơn, đáp ứng nhu cầu của xã hội và người dân. 

Về nội dung kiến nghị của cử tri nêu trên, Bộ Giao thông vận tải (Bộ GTVT) xin trả lời như sau: 

Đối với việc đầu tư nâng cấp, sửa chữa đường Quốc lộ 45, 47 địa phận thị trấn Rừng Thông huyện Đông Sơn và Quốc lộ 10 qua địa bàn huyện Hậu Lộc Theo Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 , Quốc lộ 45 đoạn qua tỉnh Thanh Hóa dài khoảng 173 km, quy mô cấp III - IV, 2 - 4 làn xe; Quốc lộ 47 đoạn qua tỉnh Thanh Hóa dài 140 km, quy mô cấp III - IV, 2 - 4 làn xe và Quốc lộ 10 đoạn qua tỉnh Thanh Hóa dài khoảng 127 km, quy mô cấp III, 2 - 4 làn xe. Hiện trạng Quốc lộ 45, 47 đoạn qua địa phận thị trấn Rừng Thông huyện Đông Sơn có quy mô cấp III đồng bằng, 2 làn xe và Quốc lộ 10 đoạn qua địa bàn Hậu Lộc có quy mô cấp III - IV đồng bằng, 2 làn xe.

Để xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 theo quy định, Bộ GTVT đã có Quyết định số 1943/QĐ-BGTVT ngày 14/10/2019 giao nhiệm vụ cho Ban QLDA 6 lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án cải tạo, nâng cấp QL45 đoạn qua tỉnh Ninh Bình và Thanh Hóa. Tuy nhiên, do Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 của Bộ GTVT được Quốc hội thông qua tại Nghị quyết số 29/2021/QH15 ngày 28/7/2021 rất hạn hẹp, nguồn lực tập trung chủ yếu cho các dự án động lực quan trọng, cấp bách theo các nguyên tắc, tiêu chí của Quốc hội, Chính phủ, nên chưa thể cân đối bố trí cho dự án này. Mặc dù nguồn lực còn hạn chế, đối với nhu cầu đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 đã cân đối đến 14.893 tỷ đồng để thực hiện các dự án có ý nghĩa động lực, trọng điểm của cả nước nói chung và tỉnh Thanh Hóa nói riêng. 

Bộ GTVT ghi nhận đề nghị của cử tri tỉnh Thanh Hóa về việc đầu tư nâng cấp, sửa chữa các tuyến Quốc lộ 45, Quốc lộ 47 đoạn qua thị trấn Rừng Thông, huyện Đông Sơn, Quốc lộ 10 qua địa bàn tỉnh Hậu Lộc và sẽ ưu tiên đầu tư vào thời điểm thích hợp khi cân đối được nguồn vốn. Rất mong cử tri và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa cảm thông và chia sẻ. Trước mắt, Bộ GTVT giao Cục Đường bộ Việt Nam rà soát đánh giá, tăng cường duy tu, cải tạo mặt đường để đảm bảo nhu cầu đi lại trên tuyến. 

Về đầu tư nâng cấp Quốc lộ 16 đoạn từ thủy điện Trung Sơn huyện Quan Hóa đến Bản Táo xã Trung Lý, huyện Mường Lát và cầu cứng qua sông Mã từ bản Co Cài xã Trung Lý sang bản Tài Chánh xã Mường Lý, nối Quốc lộ 15C sang Quốc lộ 16:

Quốc lộ 16, theo Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Quốc lộ 16 đoạn qua tỉnh Thanh Hóa dài khoảng 181 km, quy mô cấp IV, 2 làn xe. Hiện trạng Quốc lộ 16 đoạn từ thủy điện Trung Sơn huyện Quan Hóa đến Bản Táo xã Trung Lý, huyện Mường Lát có quy mô cấp IV miền núi, 2 làn xe, mặt đường đá dăm láng nhựa. Do Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 của Bộ GTVT được Quốc hội thông qua tại Nghị quyết số 29/2021/QH15 ngày 28/7/2021 rất hạn hẹp như đã nêu trên nên chưa thể cân đối bố trí cho dự án này. Bộ GTVT ghi nhận đề nghị của cử tri tỉnh Thanh Hóa về việc đầu tư nâng cấp Quốc lộ 16 đoạn từ thủy điện Trung Sơn huyện Quan Hóa đến Bản Táo xã Trung Lý, huyện Mường Lát và sẽ nghiên cứu đầu tư vào thời điểm thích hợp khi nhu cầu vận tải tăng cao và cân đối được nguồn vốn. Rất mong cử tri và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa cảm thông và chia sẻ. Trước mắt, Bộ GTVT giao Cục Đường bộ Việt Nam rà soát đánh giá, tăng cường duy tu, cải tạo mặt đường để đảm bảo nhu cầu đi lại trên tuyến. 

Cầu cứng qua sông Mã từ bản Co Cài xã Trung Lý sang bản Tài Chánh xã Mường Lý, nối Quốc lộ 15C sang Quốc lộ 16 Cầu cứng qua sông Mã từ bản Co Cài, xã Trung Lý sang bản Tài Chánh, xã Mường Lý là công trình giao thông thuộc trách nhiệm của ngân sách địa phương. Bộ GTVT nhận thấy việc đầu tư công trình theo kiến nghị của cư tri là cần thiết, đề nghị UBND tỉnh Thanh Hóa chủ động cân đối nguồn vốn để triển khai thực hiện, đồng thời trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Thanh Hóa về nội dung nêu trên theo thẩm quyền. Bộ GTVT sẽ phối hợp chặt chẽ trong quá trình triển khai thực hiện. 

Về đẩy nhanh tiến độ thi công tuyến đường bộ ven biển, đoạn qua huyện Nga Sơn Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ ven biển đoạn Nga Sơn - Hoằng Hóa do UBND tỉnh Thanh Hóa làm cấp quyết định đầu tư. Dự án đã được khởi công từ tháng 12/2021và dự kiến hoàn thành năm 2024, Bộ GTVT thống nhất với kiến nghị của cử tri cần đẩy nhanh tiến độ thi công để hoàn thành dự án, đề nghị UBND tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo chủ đầu tư tập trung chỉ đạo các đơn vị liên quan tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc để triển khai thi công dự án đảm bảo tiến độ, chất lượng theo quy định, đồng thời trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Thanh Hóa về nội dung nêu trên theo thẩm quyền. 

Trên đây là trả lời của Bộ GTVT đối với kiến nghị của cử tri tỉnh Thanh Hóa, trân trọng gửi tới Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa để trả lời cử tri và rất mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, góp ý của cử tri đối với ngành Giao thông vận tải.

Nguồn: Bộ GTVT 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ Sở Giao thông Vận tải Thanh Hóa

Chịu trách nhiệm : Trưởng Ban biên tập

Địa chỉ: 42 Đại lộ Lê Lợi, TP Thanh Hóa

Điện thoại: (02373)852.360; Fax: (02373)855.129; Email: sgtvt@thanhhoa.gov.vn