Sở Giao thông vận tải Thanh Hóa
  • Liên kết website
  • Thống kê truy cập
  • Đang online: 15

    Hôm nay: 1272

    Đã truy cập: 11166549

Cấp phép thi công công trình đường bộ trên quốc lộ đang khai thác

1. Quy trình nội bộ

Thủ tục hành chính: Cấp phép thi công công trình đường bộ trên quốc lộ đang khai thác. Mã hồ: 1.001087.000.00.00.H56

STT

Trình tự giải quyết TTHC

Cơ quan đơn vị, bộ phận có trách nhiệm giải quyết.

Thời gian (Giờ/ngày làm việc)

Kết quả

Bước 1

Công chức Sở GTVT tại bộ phận một  cửa của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ và chuyển hồ sơ cho phòng Quản lý Giao thông.

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (TT PVHCC)

1/2 ngày làm việc

- Phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả
- Phiếu chuyển hồ sơ về bộ phận chuyên môn của Sở

Bước 2

Chuyên viên xem xét, thẩm tra, xử lý hồ sơ

Phòng Quản lý Giao thông

4,5 ngày làm việc

Dự thảo Giấy phép thi công 

Bước 3

Lãnh đạo phòng thẩm định hồ sơ Giấy phép thi công  xây dựng công trình

Phòng Quản lý Giao thông

01 ngày làm việc

Giấy phép thi công

Bước 4

Lãnh đạo Sở ký Giấy phép thi công  xây dựng công trình

Lãnh đạo Sở

1/2 ngày làm việc

Giấy phép thi công

Bước 5

Đóng dấu, bàn giao kết quả cho Bộ phận một cửa tại TTPVHCC

Cán bộ chuyển giao của Sở

1/2 ngày làm việc

Giấy phép thi công

Tổng thời gian giải quyết thủ tục hành chính

07 ngày làm việc

 

2. Thành phần hồ sơ

Cấp phép thi công xây dựng công trình đường bộ trong phạm vi đất dành cho đường bộ đối với quốc lộ đang khai thác

1

Thành phần hồ sơ

Bản chính

Bản sao

 

- Đơn đề nghị cấp phép thi công công trình theo mẫu;

X

 

 

- Văn bản phê duyệt hoặc chấp thuận thiết kế của cơ quan quản lý đường bộ có thẩm quyền (bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu)

 

 

X

 

- Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công /(trong đó có biện pháp tổ chức thi công đảm bảo an toàn giao thông) đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt (bản chính)

X

 

 

 

2

Số lượng hồ sơ

 

 01 bộ

3

Thời gian xử lý

 

trong 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

4

Nơi tiếp nhận và trả kết quả

 

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Giao thông vận tải tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Thanh Hóa (Địa chỉ: Số 28 Đại lộ Lê Lợi, phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa)

5

Lệ phí

 

Không

 

3. Hồ sơ mẫu 

- Mẫu đơn: Tải về 

- Mẫu hóa: Tải về 

 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ Sở Giao thông Vận tải Thanh Hóa

Chịu trách nhiệm : Trưởng Ban biên tập

Địa chỉ: 42 Đại lộ Lê Lợi, TP Thanh Hóa

Điện thoại: (02373)852.360; Fax: (02373)855.129; Email: sgtvt@thanhhoa.gov.vn