Sở Giao thông vận tải Thanh Hóa
  • Liên kết website
  • Thống kê truy cập
  • Đang online: 96

    Hôm nay: 3255

    Đã truy cập: 10852676

Phê duyệt phương án tổ chức giao thông trên đường cao tốc

1. Quy trình nội bộ

Thủ tục hành chính: Phê duyệt phương án tổ chức giao thông trên đường cao tốc. Mã hồ sơ: 1.002798.000.00.00.H56

STT

Trình tự giải quyết TTHC

Cơ quan đơn vị, bộ phận có trách nhiệm giải quyết.

Thời gian (Giờ/ngày làm việc)

Kết quả

Bước 1

Công chức Sở GTVT tại bộ phận một cửa của Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ và chuyển hồ sơ cho phòng Quản lý giao thông

Trung tâm phục vụ hành chính công
( TTPVHCC)

1/2 ngày làm việc

- Phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả.

- Phiếu chuyển hồ sơ về bộ phận chuyên môn của Sở.

Bước 2

Lãnh đạo phòng phân công cho chuyên viên xử lý hồ sơ

Phòng Quản lý giao thông

1/2 ngày làm việc

Phiếu tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả; phiếu chuyển hồ sơ về phòng chuyên môn của Sở

Bước 3

Chuyên viên nghiên cứu, tham mưu, giải quyết hồ sơ, xây dựng dự thảo văn bản

Phòng Quản lý giao thông

05 ngày làm việc

Quyết định  phê duyệt phương án tổ chức

Bước 4

Lãnh đạo phòng thẩm định, ký nháy văn bản

Phòng Quản lý giao thông

1/2 ngày làm việc

Quyết định  phê duyệt phương án tổ chức

Bước 5

Lãnh đạo Sở xem xét, ký phê duyệt kết quả giải quyết TTHC

Lãnh đạo Sở

01 ngày làm việc

Quyết định  phê duyệt phương án tổ chức

Bước 6

Văn thư đóng dấu, phát hành văn bản và chuyển kết quả cho bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tới Trung tâm PVHCC

Cán bộ chuyển giao

1/2 ngày làm việc

Quyết định  phê duyệt phương án tổ chức

Tổng thời gian giải quyết
thủ tục hành chính

   08 ngày làm việc

 

2. Thành phần hồ sơ

1

Thành phần hồ sơ

Bản chính

Bản sao

 

- Tờ trình phê duyệt theo mẫu quy định tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư số 90/2014/TT-BGTVT ngày 31/12/2014 của Bộ GTVT.

X

 

 

- Phương án tổ chức giao thông.

X

 

 

- Biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình đưa vào khai thác, sử dụng.

X

 

 

 

2

Số lượng hồ sơ

 

 02 bộ

3

Thời gian xử lý

 

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

4

Nơi tiếp nhận và trả kết quả

 

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Giao thông vận tải tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Thanh Hóa (Địa chỉ: Số 28 Đại lộ Lê Lợi, phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa)

5

Lệ phí

 

Không

 

3. Hồ sơ mẫu 

- Mẫu tờ trình phê duyệt: Tải về 

- Mẫu hóa: Tải về 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ Sở Giao thông Vận tải Thanh Hóa

Chịu trách nhiệm : Trưởng Ban biên tập

Địa chỉ: 42 Đại lộ Lê Lợi, TP Thanh Hóa

Điện thoại: (02373)852.360; Fax: (02373)855.129; Email: sgtvt@thanhhoa.gov.vn