Sở Giao thông vận tải Thanh Hóa
  • Liên kết website
  • Thống kê truy cập
  • Đang online: 49

    Hôm nay: 175

    Đã truy cập: 11168301

Công bố đưa công trình cao tốc vào khai thác

1. Quy trình nội bộ

Thủ tục hành chính: Công bố đưa công trình cao tốc vào khai thác.  

Mã hồ sơ: 1.002556.000.00.00.H56

STT

Trình tự giải quyết TTHC

Cơ quan đơn vị, bộ phận có trách nhiệm giải quyết.

Thời gian (Giờ/ngày làm việc)

Kết quả

Bước1

Công chức Sở GTVT tại bộ phận một cửa của Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ và chuyển hồ sơ cho phòng Quản lý giao thông

Trung tâm phục vụ hành chính công ( TTPVHCC)

1/2 ngày làm việc

- Phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả.

- Phiếu chuyển hồ sơ về bộ phận chuyên môn của Sở.

Bước 2

Chuyên viên xem xét, thẩm tra, xử lý hồ sơ

Phòng QLGT

01 ngày

Thành phần hồ sơ

Bước 3

Lãnh đạo phòng thẩm định hồ sơ cấp  phép

Phòng QLGT

1/2 ngày làm việc

Quyết định công bố

Bước 4

Lãnh đạo Sở ký phê duyệt cấp phép

Lãnh đạo Sở

1/2 ngày làm việc

Quyết định công bố

Bước 5

Văn thư đóng dấu, phát hành văn bản và chuyển kết quả cho bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tới Trung tâm PVHCC

Cán bộ chuyển giao

1/2 ngày làm việc

Văn bản đã được phê duyệt

Tổng thời gian giải quyết
thủ tục hành chính

 03 ngày làm việc

 

2. Thành phần hồ sơ

1

Thành phần hồ sơ

Bản chính

Bản sao

 

- Tờ trình đề nghị công bố đưa công trình đường cao tốc vào khai thác theo mẫu quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư số 90/2014/TT-BGTVT ngày 31/12/2014 của Bộ GTVT.

X

 

 

- Báo cáo thẩm định an toàn giao thông (nếu thuộc dự án phải thẩm định an toàn giao thông).

X

 

 

- Phương án tổ chức giao thông được duyệt.

X

 

 

 

2

Số lượng hồ sơ

 

 01 bộ

3

Thời gian xử lý

 

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

4

Nơi tiếp nhận và trả kết quả

 

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Giao thông vận tải tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Thanh Hóa (Địa chỉ: Số 28 Đại lộ Lê Lợi, phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa)

5

Lệ phí

 

Không

3. Hồ sơ mẫu 

- Mẫu tờ trình: Tải về 

- Mẫu hóa: Tải về 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ Sở Giao thông Vận tải Thanh Hóa

Chịu trách nhiệm : Trưởng Ban biên tập

Địa chỉ: 42 Đại lộ Lê Lợi, TP Thanh Hóa

Điện thoại: (02373)852.360; Fax: (02373)855.129; Email: sgtvt@thanhhoa.gov.vn