Sở Giao thông vận tải Thanh Hóa
  • Liên kết website
  • Thống kê truy cập
  • Đang online: 361

    Hôm nay: 2940

    Đã truy cập: 10852361

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia phòng chống thiên tai năm 2023

Thực hiện Công văn số 6007/UBND-NN ngày 04/5/2023 của UBND tỉnh về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia phòng chống thiên tai năm 2023, Sở GTVT ban hành công văn số 2833/SGTVT-QLGT ngày 19/5/2023 về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia phòng chống thiên tai năm 2023.

Cập nhật: 22/5/2023

        Ngày 13/02/2019, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 173/QĐ-TTg về Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai; theo đó, hàng năm lấy tuần lễ từ ngày 15 đến 22 tháng 5 làm Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai, với mục đích nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp và các tầng lớp nhân dân trong công tác phòng, chống thiên tai để xây dựng xã hội an toàn trước thiên tai vì sự phát triển bền vững của đất nước.

       Thực hiện Công văn số 6007/UBND-NN ngày 04/5/2023 của UBND tỉnh về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia phòng chống thiên tai năm 2023, Sở GTVT triển khai tới các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở, các đơn vị quản lý, BDTX đường bộ, đường thủy nội địa tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia phòng chống thiên tai năm 2023, với các nội dung cụ thể sau:

1. Văn phòng Sở, Ban Quản lý bảo trì CTGT và điều hành hoạt động vận tải HKCC, các đơn vị quản lý, BDTX đường bộ, đường thủy nội địa: treo băng rôn với thông điệp hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia PCTT năm 2023:

“Từ ứng phó đến hành động sớm”

2. Mục tiêu: Tăng cường thông tin truyền thông, nâng cao năng lực cộng đồng; nâng cao tinh thần, trách nhiệm của các cấp, các ngành từ Trung ương đến địa phương trong công tác phòng chống thiên tai; sẵn sàng các phương án ứng phó với thiên tai năm 2023. Đồng thời đề cao vai trò, trách nhiệm trong năm Việt Nam làm Chủ tịch Ủy ban ASEAN về Quản lý thiên tai.

3. Nội dung thực hiện.

Triển khai thực hiện một số hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia phòng chống thiên tai phù hợp với điều kiện và tình hình thực tế, gồm: Hội nghị tổng kết công tác PCTT&TKCN năm 2022, xây dựng kế hoạch, triển khai nhiệm vụ năm 2023; phổ biến, quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thực hiện tốt nhiệm vụ, phạm vi trách nhiệm được giao theo Phương án PCTT&TKCN số 2119/PA-SGTVT ngày 18/4/2023 của Sở GTVT.

4. Tài liệu phục vụ công tác thông tin tuyên truyền trên đường link tại địa chỉ:
https://drive.google.com/drive/folders/1rIaQ6PQqIi7nDkiKJ9csE22r1Xx- 36PY?usp=sharing
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ Sở Giao thông Vận tải Thanh Hóa

Chịu trách nhiệm : Trưởng Ban biên tập

Địa chỉ: 42 Đại lộ Lê Lợi, TP Thanh Hóa

Điện thoại: (02373)852.360; Fax: (02373)855.129; Email: sgtvt@thanhhoa.gov.vn