Sở Giao thông vận tải Thanh Hóa
  • Liên kết website
  • Thống kê truy cập
  • Đang online: 44

    Hôm nay: 1282

    Đã truy cập: 11203631

Cấm tất cả phương tiện lưu thông qua cầu Kè

Ban Quản lý bảo trì công trình giao thông và điều hành hoạt động vận tải hành khách công cộng vừa có thông báo về việc phân luồng giao thông để thi công công trình sửa chữa cầu Kè Km11+148.5 đường Ba Chè - Hạnh Phúc (ĐT.515). Theo đó, cấm tất cả các phương tiện lưu thông qua cầu Kè tại Km11+148.5 đường 515 từ 8 giờ ngày 17-7.

Cập nhật: 18/7/2023

Đối với xe cơ giới đi từ QL45 vào đường tỉnh ĐT. 515 để đi thôn Toán Phúc, đi Thọ Xuân và ngược lại: Đi từ QL45 theo đường tỉnh ĐT.515 dài 9,25 km đến Km9+250 (ĐT. 515) rẽ trái vào đường tỉnh (ĐT. 515C) dài 3,8 Km sẽ tới QL47C, từ QL47C rẽ phải đi 9,1 km tới QL47B và đi 2,2 km nữa ra gặp đường tỉnh (ĐT. 515) tại Km19+000, rẽ trái đi Thọ Xuân, rẽ phải đi theo đường tỉnh (ĐT. 515) dài 7,74 km tới thôn Toán Phúc tại Km11+610 (ĐT. 515).

Đối với xe cơ giới đi từ thôn Toán Tỵ đi thôn Toán Phúc, đi Thọ Xuân và ngược lại: Từ thôn Toán Tỵ đi theo đường tỉnh (ĐT. 515) tới Km9+250 rẽ phải vào đường tỉnh (ĐT. 515C) dài 3,8 km sẽ tới QL47C, từ QL47C rẽ phải đi 9,1 km tới QL47B và đi 2,2 km nữa ra gặp đường tỉnh (ĐT. 515) tại Km19+000, rẽ trái đi Thọ Xuân, rẽ phải đi theo đường tỉnh (ĐT. 515) dài 7,74 km tới thôn Toán Phúc tại Km11+610 (ĐT. 515).

Đối với các phương tiện thô sơ đi từ thôn Toán Tỵ, xã Thiệu Toán, xã Minh Tâm, xã Thiệu Vận đi Thọ Xuân và ngược lại: Đi từ thôn Toán Tỵ, xã Thiệu Toán, xã Minh Tâm, xã Thiệu Vận theo đường tỉnh (ĐT. 515) tới Km10+630 rẽ phải đi 0,5 km và qua cầu bê tông cũ tới ngã 3 rẽ trái đi thêm 0,8 km tới ngã ba tiếp theo rẽ trái đi 0,6 km nữa gặp đường đường tỉnh (ĐT. 515) tại Km 11+250 đi theo đường tỉnh (ĐT. 515) đi Thọ Xuân.

Thời gian phân luồng thực hiện từ 8 giờ ngày 17-7-2023 đến khi thi công xong.

Nguồn: Ban QLBT CTGT và điều hành hoạt động VTHKCC

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ Sở Giao thông Vận tải Thanh Hóa

Chịu trách nhiệm : Trưởng Ban biên tập

Địa chỉ: 42 Đại lộ Lê Lợi, TP Thanh Hóa

Điện thoại: (02373)852.360; Fax: (02373)855.129; Email: sgtvt@thanhhoa.gov.vn