Sở Giao thông vận tải Thanh Hóa
  • Liên kết website
  • Thống kê truy cập
  • Đang online: 103

    Hôm nay: 4661

    Đã truy cập: 9540614

Trả lời kiến nghị cử tri tỉnh Thanh Hóa về công tác quản lý, đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông

Bộ GTVT vừa có Công văn số 8928/BGTVT-KCHT ngày 15/8/2023 gửi Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa để trả lời kiến nghị cử tri tỉnh Thanh Hóa gửi tới trước Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV.

Cập nhật: 24/8/2023

Theo đó, Bộ Giao thông vận tải nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Thanh Hóa do Ban Dân nguyện chuyển đến theo Công văn số 742/BDN ngày 14/6/2023, nội dung kiến nghị như sau: 

“Đề nghị Bộ giao thông vận tải tham mưu Chính phủ xem xét, sửa đổi Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010, trong đó: (i) Bổ sung quy định để xử lý các vấn đề liên quan đến phạm vi hành lang an toàn đường bộ khi nâng cấp quy hoạch các tuyến quốc lộ thành cấp kỹ thuật cao hơn, không làm ảnh hưởng đến việc xây dựng của các hộ dân dọc hai bên tuyến; (ii) Bổ sung quy định cho phép giải phóng mặt bằng, thu hồi hết diện tích đất đối với phần diện tích còn lại nằm trong phạm vi hành lang an toàn của đường bộ không được xây dựng lại nhà ở mới; (iii) Bổ sung quy định về hành lang an toàn đường bộ đối với phần cầu chạy trên cạn kể cả phần cầu chạy trên phần đất không ngập nước thường xuyên trên các tuyến cao tốc, quốc lộ đối với cầu phạm vi ngoài đô thị.” 

Trước tiên, Bộ GTVT trân trọng cảm ơn cử tri và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa đã quan tâm, góp ý đối với công tác quản lý, đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa nhằm giúp công tác quản lý nhà nước của Bộ GTVT ngày càng tốt hơn, đáp ứng nhu cầu của xã hội và người dân.

Về nội dung kiến nghị của cử tri, Bộ GTVT trả lời như sau: 

Đối với việc “Xem xét, sửa đổi Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010, trong đó: (i) Bổ sung quy định để xử lý các vấn đề liên quan đến phạm vi hành lang an toàn đường bộ khi nâng cấp quy hoạch các tuyến quốc lộ thành cấp kỹ thuật cao hơn, không làm ảnh hưởng đến việc xây dựng của các hộ dân dọc hai bên tuyến”: Về nội dung này, Bộ GTVT đã có văn bản trả lời đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa, Bộ GTVT rà soát, cập nhật thông tin trả lời cử tri như sau: Giới hạn hành lang an toàn đường bộ xác định theo quy hoạch đường bộ được cấp có thẩm quyền phê duyệt và chia theo cấp đường. Việc sử dụng hành lang an toàn đường bộ đã được quy định cụ thể tại Điều 43 Luật Giao thông đường bộ...

Theo Nghị quyết của Quốc hội, Dự án Luật Đường bộ sẽ trình Quốc hội khóa XV cho ý kiến tại kỳ họp thứ 6 (tháng 10/2023) và thông qua tại kỳ họp thứ 7 (tháng 5/2024). Đối với các nội dung được cử tri phản ánh nêu trên, Bộ GTVT đã tiếp thu ý kiến. Sau khi Luật Đường bộ được Quốc hội thông qua, Bộ GTVT sẽ nghiên cứu trong quá trình xây dựng Nghị định hướng dẫn thực hiện Luật Đường bộ. 

Về nội dung, bổ sung quy định cho phép giải phóng mặt bằng, thu hồi hết diện tích đất đối với phần diện tích còn lại nằm trong phạm vi hành lang an toàn của đường bộ không được xây dựng lại nhà ở mới”, Bộ GTVT đã có văn bản trả lời đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa, Bộ GTVT rà soát, cập nhật thông tin trả lời cử tri như sau: Theo báo cáo của Cục ĐBVN, để thực hiện công tác đền bù, hỗ trợ giải tỏa hành lang an toàn đường bộ ảnh hưởng đến an toàn giao thông (các công trình, cây cối nằm trong hành lang an toàn đường bộ, khu vực điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông) và bồi thường, hỗ trợ thiệt hại do hạn chế khả năng sử dụng đất, thiệt hại tài sản gắn liền với đất. 

Đây là khoản kinh phí rất lớn, trong điều kiện ngân sách nhà nước còn hạn hẹp nên Quốc hội, Chính phủ chưa thể cân đối được. Do vậy, việc “giải phóng mặt bằng, thu hồi hết diện tích đất đối với phần diện tích còn lại nằm trong phạm vi hành lang an toàn của đường bộ, không được xây dựng lại nhà ở mới” theo kiến nghị của cử tri chưa khả thi tại thời điểm hiện nay. 

Đối với nội dung: “Bổ sung quy định về hành lang an toàn đường bộ đối với phần cầu chạy trên cạn kể cả phần cầu chạy trên phần đất không ngập nước thường xuyên trên các tuyến cao tốc, quốc lộ đối với cầu phạm vi ngoài đô thị.” Theo Nghị quyết của Quốc hội, Dự án Luật Đường bộ sẽ trình Quốc hội khóa XV cho ý kiến tại kỳ họp thứ 6 (tháng 10/2023) và thông qua tại kỳ họp thứ 7 (tháng 5/2024). Đối với các nội dung cử tri kiến nghị bổ sung quy định về hành lang an toàn đường bộ đối với phần cầu chạy trên cạn kể cả phần cầu chạy trên phần đất không ngập nước thường xuyên trên các tuyến cao tốc, quốc lộ đối với cầu phạm vi ngoài đô thị, Bộ GTVT đã tiếp thu ý kiến. Sau khi Luật Đường bộ được Quốc hội thông qua, Bộ GTVT sẽ nghiên cứu trong quá trình xây dựng Nghị định hướng dẫn thực hiện Luật Đường bộ.

Trên đây là trả lời của Bộ GTVT đối với kiến nghị của cử tri tỉnh Thanh Hóa, trân trọng gửi tới Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa để trả lời cử tri và rất mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, góp ý của cử tri đối với ngành Giao thông vận tải.

Nguồn: Bộ GTVT 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ Sở Giao thông Vận tải Thanh Hóa

Chịu trách nhiệm : Trưởng Ban biên tập

Địa chỉ: 42 Đại lộ Lê Lợi, TP Thanh Hóa

Điện thoại: (02373)852.360; Fax: (02373)855.129; Email: sgtvt@thanhhoa.gov.vn