Sở Giao thông vận tải Thanh Hóa
Thanh Hóa: Tăng cường công tác giám sát đột xuất kỳ sát hạch lái xe cơ giới đường bộ trên địa bàn tỉnh

Nhằm tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với hoạt động đào tạo, sát hạch lái xe cơ giới đường bộ trên địa bàn tỉnh, vừa qua Thanh tra Sở Giao thông vận tải Thanh Hóa đã tiến hành giám sát đột xuất kỳ sát hạch lái xe cơ giới đường bộ.

Cập nhật: 18/03/2020

Thanh tra Sở Giao thông vận tải Thanh Hóa đã tiến hành giám sát đột xuất kỳ sát hạch lái xe cơ giới đường bộ tại: Trung tâm sát hạch lái xe Trường TCN Hưng Đô; Trung tâm sát hạch lái xe Trường TCN-GTVT; Trung tâm sát hạch lái xe Học viện CSND để giám sát Hội đồng sát hạch, Tổ sát hạch bảo đảm tính công khai, khách quan, minh bạch trong quá trình sát hạch theo quy định tại Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT ngày 15/4/2017 của Bộ GTVT quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ.

Qua công tác giám sát đã góp phần nâng cao trách nhiệm và chất lượng trong đào tạo, sát hạch lái xe, bảo đảm tính công khai, khách quan, minh bạch và an toàn trong kỳ sát hạch đúng quy trình được Bộ GTVT quy định.

Để đảm bảo công tác quản lý đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe hoạt động hiệu quả, chất lượng, thời gian tới, Thanh tra Sở Giao thông vận tải Thanh Hóa tiếp tục tăng cường giám sát đột xuất kỳ sát hạch lái xe cơ giới đường bộ nhằm nâng cao chất lượng, tính công khai, minh bạch các kỳ sát hạch lái xe, phát hiện xử lý kịp thời các sai phạm theo quy định./.

 Vũ Minh Cường-Thanh tra Sở 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ Sở Giao thông Vận tải Thanh Hóa

Chịu trách nhiệm : Trưởng Ban biên tập

Địa chỉ: 42 Đại lộ Lê Lợi, TP Thanh Hóa

Điện thoại: (02373)852.360; Fax: (02373)855.129; Email: sgtvt@thanhhoa.gov.vn