Sở Giao thông vận tải Thanh Hóa
  • Liên kết website
  • Thống kê truy cập
  • Đang online: 37

    Hôm nay: 238

    Đã truy cập: 11168364

Trả lời cử tri tỉnh Thanh Hóa về đề nghị xem xét, đầu tư các tuyến giao thông kết nối với cao tốc Bắc - Nam

Bộ Giao thông vận tải nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Thanh Hóa do Ban Dân nguyện chuyển đến theo Công văn số 48/BDN ngày 24/01/2024.

 

Cập nhật: 26/3/2024

Nội dung kiến nghị như sau:

"- Cử tri huyện Hà Trung đề nghị Bộ Giao thông vận tải quan tâm mở rộng đường cao tốc Bắc - Nam, tăng số làn đường đảm bảo cho xe lưu thông và sớm xây dựng tuyến đường 217B tránh Khu di tích lịch sử Quốc gia Lăng Miếu Triệu Tường (đoạn từ cầu vượt Quốc lộ 1A đi Khu Công nghiệp 1 Hà Long) để đáp ứng nhu cầu giao thông và phát triển đô thị xã Hà Long, huyện Hà Trung.

- Cử tri thành phố Thanh Hóa đề nghị Bộ Giao thông vận tải xem xét, đầu tư các tuyến giao thông kết nối với cao tốc Bắc - Nam, đường vành đai 3 nhánh Đông thành phố Thanh Hóa.

- Cử tri huyện Thạch Thành đề nghị Bộ Giao thông vận tải đầu tư xây dựng tuyến đường Quốc lộ 217B với chiều dài 11,5km".

Trước tiên, Bộ Giao thông vận tải trân trọng cảm ơn cử tri và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa đã quan tâm, góp ý đối với công tác quản lý, đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa nhằm giúp công tác quản lý nhà nước của Bộ ngày càng tốt hơn, đáp ứng nhu cầu của xã hội và người dân.

Về nội dung kiến nghị của cử tri nêu trên, Bộ Giao thông vận tải (Bộ GTVT) xin trả lời như sau:

1. Về đầu tư mở rộng tuyến đường bộ cao tốc Bắc – Nam: Theo Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được duyệt, tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông dài 2.063 km (đoạn qua tỉnh Thanh Hóa dài khoảng 99 km), quy mô 4 - 10 làn xe (đoạn qua tỉnh Thanh Hóa có quy mô 6 làn xe), tiến trình đầu tư trước năm 2030.

Thực hiện chủ trương của Đảng, Chính phủ, Bộ GTVT đã và đang triển khai đầu tư tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, phấn đấu cơ bản hoàn thành toàn tuyến trong năm 2025, trong đó đoạn qua tỉnh Thanh Hóa với quy mô phân kỳ 4 làn xe đã hoàn thành đưa vào khai thác từ năm 2023. Để đáp ứng nhu cầu vận tải trong tương lai, việc đầu tư mở rộng tuyến đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông đạt quy mô hoàn chỉnh theo quy hoạch như kiến nghị của cử tri là cần thiết. Bộ GTVT ghi nhận kiến nghị của cử tri, trong thời gian tới Bộ GTVT sẽ phối hợp với các bộ, ngành liên quan để báo cáo Chính phủ, Quốc hội xem xét đầu tư hoàn chỉnh toàn tuyến theo quy hoạch được duyệt vào thời điểm thích hợp khi nhu cầu vận tải tăng cao và cân đối được nguồn vốn.

2. Về xây dựng tuyến đường 217B tránh Khu di tích lịch sử Quốc gia Lăng Miếu Triệu Tường (đoạn từ cầu vượt Quốc lộ 1A đi Khu Công nghiệp 1 Hà Long) Tuyến tránh Khu di tích lịch sử Quốc gia Lăng Miếu Triệu Tường (đoạn từ cầu vượt Quốc lộ 1A đi Khu Công nghiệp 1 Hà Long) là công trình giao thông địa phương thuộc trách nhiệm quản lý, đầu tư của UBND tỉnh Thanh Hóa và đã được địa phương phê duyệt trong các quy hoạch liên quan. Bộ GTVT nhận thấy việc đầu tư công trình theo kiến nghị của cử tri là cần thiết nhằm tạo điều kiện thuận lợi trong việc đi lại của người dân thị xã Hà Long, đề nghị UBND tỉnh Thanh Hóa chủ động cân đối nguồn vốn để triển khai thực hiện. Bộ GTVT sẽ phối hợp chặt chẽ trong quá trình thực hiện.

3. Về đầu tư các tuyến giao thông kết nối với cao tốc Bắc – Nam Trên tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn qua tỉnh Thanh Hóa đã đầu tư tổng số 7 nút giao thông để kết nối với các tuyến đường địa phương và các tuyến quốc lộ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa (trong phạm vi nút giao đã đầu tư mở rộng các tuyến đường hiện hữu để đảm bảo khả năng kết nối với tuyến đường cao tốc).

- Đối với 05 tuyến đường địa phương kết nối với tuyến cao tốc Bắc – Nam phía Đông, UBND tỉnh Thanh Hóa hiện đang triển khai đầu tư với tổng mức đầu tư khoảng 8.800 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành năm 2025.

- Đối với 06 tuyến quốc lộ kết nối với cao tốc Bắc - Nam phía Đông thuộc trách nhiệm Trung ương quản lý, trong đó 01 tuyến (Quốc lộ 47) đã đầu tư phù hợp theo quy hoạch, đảm bảo khả năng kết nối với các trục dọc (Quốc lộ 1, đường Hồ Chí Minh); 01 tuyến (đường Nghi Sơn - Bãi Trành) mới đầu tư theo quy hoạch, đảm bảo khả năng kết nối với Quốc lộ 1 và Khu kinh tế Nghi Sơn; còn lại 04 tuyến (Quốc lộ: 217, 217B, 45, 47B) do Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 của Bộ GTVT được Quốc hội thông qua danh mục với nguồn lực tập trung chủ yếu cho các dự án động lực quan trọng, cấp bách theo các nguyên tắc, tiêu chí của Quốc hội, Chính phủ, nên chưa thể cân đối bố trí vốn để đầu tư các tuyến quốc lộ này theo đề nghị của cử tri. Bộ GTVT ghi nhận và sẽ nghiên cứu đầu tư vào thời điểm thích hợp khi cân đối được nguồn vốn.

Trước mắt, để đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến, Bộ GTVT đã giao Cục Đường bộ Việt Nam triển khai sửa chữa hư hỏng nền, mặt đường, hệ thống thoát nước, xử lý điểm đen... các tuyến quốc lộ kết nối với cao tốc Bắc - Nam phía Đông trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa trong các năm 2022, 2023 với kinh phí khoảng 250 tỷ đồng, năm 2024 Bộ GTVT đã tiếp tục bố trí khoảng 112 tỷ đồng để tiếp tục duy tu, sửa chữa trên các tuyến quốc lộ kết nối cao tốc từ nguồn vốn bảo trì đường bộ, bảo đảm khai thác an toàn và tạo thuận lợi cho việc đi lại của nhân dân.

4. Về đầu tư tuyến đường vành đai 3 nhánh Đông thành phố Thanh Hóa: Nội dung này đã được Bộ GTVT trả lời cử tri tỉnh Thanh Hóa gửi tới trước Kỳ họp thứ 5 tại Văn bản số 8596/BGTVT-KHĐT ngày 08/8/2023. Do tuyến đường tránh vành đai 3 tránh thành phố Thanh Hóa là tuyến đường thuộc thẩm quyền quản lý, đầu tư của UBND tỉnh Thanh Hóa và nằm trong danh mục các dự án ưu tiên đầu tư trong Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 153/QĐTTg ngày 27/2/2023. Vì vậy, Bộ GTVT thống nhất với kiến nghị của cử tri, đề nghị UBND tỉnh Thanh Hóa chủ động cân đối nguồn vốn ngân sách địa phương để triển khai thực hiện theo đúng quy hoạch được duyệt, Bộ GTVT sẽ phối hợp chặt chẽ trong quá trình triển khai.

5. Về đầu tư xây dựng Quốc lộ 217B: Theo Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Quốc lộ 217B qua địa phận tỉnh Thanh Hóa dài 50km, quy mô cấp IIIIV, 2 - 4 làn xe. Hiện trạng có quy mô cấp IV, V, 2 làn xe. Hiện nay, Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 của Bộ GTVT được Quốc hội thông qua tại Nghị quyết số 29/2021/QH15 ngày 28/7/2021 rất hạn hẹp, nguồn lực tập trung chủ yếu cho các dự án động lực quan trọng, cấp bách theo các nguyên tắc, tiêu chí của Quốc hội, Chính phủ, nên chưa thể cân đối bố trí vốn để đầu tư Quốc lộ 217B như kiến nghị của cử tri. Bộ GTVT ghi nhận và sẽ nghiên cứu đầu tư vào thời điểm thích hợp khi cân đối được nguồn vốn. Để đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến, Bộ GTVT đã giao Cục Đường bộ Việt Nam triển khai sửa chữa hư hỏng nền, mặt đường, hệ thống an toàn giao thông... trong các năm 2022, 2023 với kinh phí khoảng 82 tỷ đồng, năm 2024 Bộ GTVT đã tiếp tục bố trí khoảng 34 tỷ đồng để tiếp tục duy tu, sửa chữa, bảo đảm khai thác an toàn và tạo thuận lợi cho việc đi lại của nhân dân.

Trên đây là trả lời của Bộ GTVT đối với kiến nghị của cử tri tỉnh Thanh Hóa, trân trọng gửi tới Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa để trả lời cử tri và rất mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, góp ý của cử tri đối với ngành Giao thông vận tải.

Nguồn: Bộ GTVT

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ Sở Giao thông Vận tải Thanh Hóa

Chịu trách nhiệm : Trưởng Ban biên tập

Địa chỉ: 42 Đại lộ Lê Lợi, TP Thanh Hóa

Điện thoại: (02373)852.360; Fax: (02373)855.129; Email: sgtvt@thanhhoa.gov.vn