Sở Giao thông vận tải Thanh Hóa
  • Liên kết website
  • Thống kê truy cập
  • Đang online: 39

    Hôm nay: 962

    Đã truy cập: 4608764

Thông báo phân luồng giao thông thi công sửa chữa cống bản Km10+500/ĐT.506C địa bàn huyện Thọ Xuân

Ngày 13/8/2021, Sở Giao thông vận tải ban hành công văn số 3834/SGTVT-QLGT về việc phân luồng giao thông thi công sửa chữa cống bản Km10+500/ĐT.506C địa bàn huyện Thọ Xuân.

Cập nhật: 14/8/2021

Hiện nay, công trình sửa chữa cống bản Km10+500/ĐT.506C đã được Sở GTVT phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật, kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại Quyết định số 457/QĐ-SGTVT ngày 11/5/2021sẽ được triển khai thi công từ ngày 20/8/2021. Để phục vụ công tác thi công, Sở GTVT Thanh Hóa xin trân trọng thông báo nội dung phân luồng giao thông tới các tổ chức và cá nhân được biết, cụ thể như sau:

Kể từ ngày 20/8/2021 đến ngày 20/11/2021:

1. Cấm tất cả các phương tiện xe cơ giới đường bộ lưu thông qua cống bản Km10+500/ĐT.506C (trừ xe máy, xe đạp và người đi bộ).

2. Các phương tiện có nhu cầu lưu thông qua vị trí sửa chữa cống trong thời gian cấm đường thì đi như sau:

- Từ Thọ Xuân đi Yên Định: Đi theo đường tỉnh Thiệu Hóa - Xuân Vinh - Xuân Lam (ĐT.506B) và QL.47B hoặc đi theo ĐT.506B và QL.45 để đến Yên Định và ngược lại.

- Từ Yên Định đi Thọ Xuân: Đi theo ĐT.516B (đoạn từ thị trấn Quán Lào - Yên Thịnh) và QL.47B hoặc đi theo QL.45 và ĐT.506B, QL.47B để đến Thọ Xuân và ngược lại.

Nguồn: Phòng Quản lý giao thông 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ Sở Giao thông Vận tải Thanh Hóa

Chịu trách nhiệm : Trưởng Ban biên tập

Địa chỉ: 42 Đại lộ Lê Lợi, TP Thanh Hóa

Điện thoại: (02373)852.360; Fax: (02373)855.129; Email: sgtvt@thanhhoa.gov.vn