Sở Giao thông vận tải Thanh Hóa
  • Liên kết website
  • Thống kê truy cập
  • Đang online: 41

    Hôm nay: 859

    Đã truy cập: 4608661

Quy trình Kiểm soát người ra, vào cơ quan Sở GTVT trong thời gian phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Ngày 30/8/2021, Sở GTVT ban hành Quy trình kiểm soát người ra, vào cơ quan Sở GTVT trong thời gian phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Cập nhật: 31/8/2021

Để phòng, chống dịch Covid-19 tại cơ quan sở, trong tình hình dịch diễn biến rất phức tạp, khó lường như hiện nay, Sở GTVT đề nghị thực hiện nghiêm quy định sau:

 1. Tại cổng cơ quan:

- Đối với khách đến liên hệ làm việc tại cơ quan Sở GTVT:

Đảm bảo Khoảng cách, Khai báo y tế, Kiểm tra nhiệt độ, sử dụng Khẩu trang đúng cách trong thời gian làm việc, rửa tay diệt Khuẩn; Sử dụng mã quét QR nếu dùng điện thoại thông minh - smartphone (Đây là yêu cầu bắt buộc, quý khách cài đặt một trong các ứng dụng Bluezone, VHD, Ncovi) hoặc khai báo bằng giấy nếu không có điện thoại thông minh.

Bảo vệ/người phụ trách kiểm tra xác thực thông tin khai báo thông qua giấy tờ tùy thân, kiểm tra lý lịch dịch tễ.

- Đối với người lao động có cùng trụ sở làm việc tại cơ quan Sở GTVT.

Đảm bảo Khoảng cách, Khai báo y tế, Kiểm tra nhiệt độ, sử dụng Khẩu trang đúng cách trong thời gian làm việc, rửa tay diệt Khuẩn; Sử dụng mã quét QR nếu dùng điện thoại thông minh - smartphone (Đây là yêu cầu bắt buộc).

2. Nếu các thông tin khai báo là chính xác và đảm bảo các quy định về phòng chống dịch của Chính phủ, Bộ Y tế, của địa phương và Sở GTVT được mời vào cơ quan làm việc.

Đối với quý khách liên hệ làm việc với Lãnh đạo Sở yêu cầu phải được liên hệ trước, kiểm tra xác thực thông tin trước khi mời vào phòng Lãnh đạo.

Đối với quý khách liên hệ làm việc với các phòng chuyên môn, Bảo vệ cơ quan mời khách vào phòng Tiếp dân và liên hệ với các phòng (nếu cần). Hướng dẫn khách chỉ làm việc tại phòng tiếp dân, không tự ý đi lại.

Lưu ý: Bảo vệ kiểm soát mật độ khách đảm bảo tại một thời điểm mỗi đơn vị chỉ đại diện 01 người vào làm việc và không quá 06 người khách tập trung tại phòng Tiếp dân.

Đối với quý khách được mời dự họp được hướng dẫn lên Hội trường tổ chức họp (không đi vào các phòng làm việc).

Đối với quý khách giao nhận vật tư, văn phòng phẩm … thực hiện tại phòng Bảo vệ hoặc khu vực cổng ra vào cơ quan. Bảo vệ có trách nhiệm ký nhận hoặc gọi điện trực tiếp cho người giao nhận.

Đối với quý khách vào bảo dưỡng, sửa chữa, thay thế thiết bị tại cơ quan, được liên hệ trực tiếp với người phụ trách.

3. Các thông tin về người giao nhận, cơ quan, địa chỉ, thời gian giao nhận phải được lưu trữ ít nhất 28 ngày. Các đồng chí liên quan trực tiếp đến việc tiếp xúc với người giao nhận phải chủ động lập bảo bảng theo dõi, phối hợp với Bảo vệ kiểm soát và lưu trữ theo quy định.

Bảo vệ cơ quan thực hiện nghiêm việc kiểm soát, thống kê khách vào cơ quan. Không tự ý cho vào cơ quan khi không đủ điều kiện và thực hiện không nghiêm túc các quy định về phòng, chống dịch của cơ quan. 

Nếu có gì vướng mắc, vượt quá khả năng xử lý báo cáo kịp thời cho Lãnh đạo Văn phòng để thống nhất hướng giải quyết.

Sở GTVT rất mong được sự phối hợp, đồng thuận của quý khách và người lao động./.

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ Sở Giao thông Vận tải Thanh Hóa

Chịu trách nhiệm : Trưởng Ban biên tập

Địa chỉ: 42 Đại lộ Lê Lợi, TP Thanh Hóa

Điện thoại: (02373)852.360; Fax: (02373)855.129; Email: sgtvt@thanhhoa.gov.vn