Sở Giao thông vận tải Thanh Hóa
  • Liên kết website
  • Thống kê truy cập
  • Đang online: 119

    Hôm nay: 3228

    Đã truy cập: 10899242

Khuyến khích phát triển giao thông nông thôn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2022-2025

Ngày 10-12-2021, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 184/2021/NQ-HĐND về ban hành chính sách khuyến khích phát triển giao thông nông thôn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2022-2025.

Cập nhật: 31/12/2021

 

Cụ thể: Chính sách hỗ trợ kiên cố hóa mặt đường đối với đường xã và đường thôn (bản) áp dụng với các đối tượng là các xã chưa đạt chuẩn nông thôn mới thuộc các huyện và thị xã Nghi Sơn.

Các công trình giao thông được xem xét hỗ trợ phải đáp ứng yêu cầu về quy mô, tiêu chuẩn kỹ thuật quy định của Bộ Giao thông - Vận tải và UBND tỉnh. Trong đó, vùng 1 là các xã thuộc các huyện đồng bằng và thị xã Nghi Sơn, trừ các xã miền núi ở các huyện đồng bằng và thị xã Nghi Sơn, mức hỗ trợ cụ thể: Đường xã 400 triệu đồng/km; đường thôn 265 triệu đồng/km.

Vùng 2 là các xã của 11 huyện miền núi, các xã miền núi của các huyện đồng bằng và thị xã Nghi Sơn; các xã trong danh sách xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo giai đoạn 2016 - 2020 theo Quyết định 131/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (trừ các xã đặc biệt khó khăn theo Quyết định số 861/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và các thôn, bản đặc biệt khó khăn theo Quyết định số 612/QĐ-UBDT của Ủy ban Dân tộc), với mức hỗ trợ đường xã là 600 triệu đồng/km; đường thôn (bản) 400 triệu đồng/km.

Vùng 3 là các xã đặc biệt khó khăn theo Quyết định số 861/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và các thôn, bản đặc biệt khó theo Quyết định số 612/QĐ-UBDT của Ủy ban Dân tộc, mức hỗ trợ đường xã 725 triệu đồng/km; đường thôn (bản) 485 triệu đồng/km.

Đối với chính sách hỗ trợ mở rộng đường mòn: Đối tượng hỗ trợ là các xã đặc biệt khó khăn theo Quyết định số 861/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và các thôn, bản đặc biệt khó khăn theo Quyết định số 612/QĐ-UBDT của Ủy ban Dân tộc (vùng 3). Điều kiện hỗ trợ là đường mòn được mở rộng phải bảo đảm chiều rộng nền đường tối thiểu 4,0m (trường hợp đặc biệt do địa hình khó khăn, phức tạp thì chiều rộng nên đường phải bảo đảm tối thiểu 2,5m) cho xe máy, xe đạp, người đi bộ qua lại. Mức hỗ trợ 40 triệu đồng/km; hỗ trợ 100% kinh phí nổ mìn phá đá để mở đường (nếu có).

Đối với chính sách hỗ trợ xây dựng, sửa chữa công trình thoát nước, hệ thống an toàn giao thông: Đối tượng hỗ trợ là các xã chưa đạt chuẩn nông thôn mới thuộc các huyện và thị xã Nghi Sơn. Điều kiện hỗ trợ là các công trình cầu, hệ thống thoát nước, hệ thống an toàn giao thông được xem xét hỗ trợ phải đáp ứng yêu cầu về quy mô, tiêu chuẩn kỹ thuật; sửa chữa, xây dựng mới các công trình thoát nước, an toàn giao thông. Mức hỗ trợ đối với vùng 1 là các xã thuộc các huyện đồng bằng và thị xã Nghi Sơn, trừ các xã miền núi ở các huyện đồng bằng và thị xã Nghi Sơn hỗ trợ 65% giá trị xây lắp.

Vùng 2 là các xã của 11 huyện miền núi, các xã miền núi của các huyện đồng bằng và thị xã Nghi Sơn; các xã trong danh sách xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo giai đoạn 2016 - 2020 theo Quyết định 131/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (trừ các xã đặc biệt khó khăn theo Quyết định số 861/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và các thôn, bản đặc biệt khó khăn theo Quyết định số 612/QĐ-UBDT của Ủy ban Dân tộc) với mức hỗ trợ 85% giá trị xây lắp.

Vùng 3 là các xã đặc biệt khó khăn theo Quyết định số 861/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và các thôn, bản đặc biệt khó khăn theo Quyết định số 612/QĐ-UBDT của Ủy ban Dân tộc với mức hỗ trợ 95% giá trị xây lắp.

Nguồn: Báo Thanh Hóa 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ Sở Giao thông Vận tải Thanh Hóa

Chịu trách nhiệm : Trưởng Ban biên tập

Địa chỉ: 42 Đại lộ Lê Lợi, TP Thanh Hóa

Điện thoại: (02373)852.360; Fax: (02373)855.129; Email: sgtvt@thanhhoa.gov.vn