Sở Giao thông vận tải Thanh Hóa
  • Liên kết website
  • Thống kê truy cập
  • Đang online: 51

    Hôm nay: 7593

    Đã truy cập: 8391360

Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động Sở Giao thông vận tải học tập, quán triệt Nghị quyết 06-NQ/TW của Bộ Chính trị

Sáng 18/5, Bộ Chính trị tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW, ngày 24/1/2022 của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 nhằm tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân cả nước sớm đưa Nghị quyết số 06 vào cuộc sống, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; hội nghị được triển khai đến cấp tỉnh và cơ sở trong cả nước.

Cập nhật: 18/5/2022

Toàn cảnh hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết 06-NQ/TW của Bộ Chính trị tại Sở GTVT

Dự Hội nghị tại điểm cầu Sở Giao thông vận tải, có các đồng chí: Nguyễn Đức Trung- Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc sở; các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộsở; cùng toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động Cơ quan sở …

Tại Hội nghị, đồng chí Trần Tuấn Anh- Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương quán triệt những nội dung chủ yếu Nghị quyết số 06 của Bộ Chính trị về xây dựng, quản lý và phát triển đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn 2045.

Nghị quyết 06 xác định mục tiêu tổng quát: Đẩy nhanh tốc độ và nâng cao chất lượng đô thị hoá, phát triển đô thị bền vững theo mạng lưới, hình thành một số đô thị, chuỗi đô thị động lực thông minh kết nối với khu vực và thế giới. Thể chế, chính sách về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển đô thị bền vững cơ bản được hoàn thiện. Kết cấu hạ tầng của đô thị, nhất là hạ tầng kỹ thuật khung và hạ tầng xã hội thiết yếu được xây dựng và phát triển đồng bộ, hiện đại. Kinh tế khu vực đô thị tăng trưởng nhanh, hiệu quả và bền vững. Chất lượng sống tại đô thị ở mức cao, bảo đảm đáp ứng cơ bản nhu cầu về nhà ở và hạ tầng xã hội cho cư dân đô thị. Phát triển kiến trúc đô thị hiện đại, xanh, thông minh, giàu bản sắc, các yếu tố văn hóa đặc trưng được giữ gìn và phát huy.

Nghị quyết 06 xác định mục tiêu cụ thể: Tỷ lệ đô thị hóa đến năm 2025 đạt tối thiểu 45%, đến năm 2030 đạt trên 50%; tỷ lệ đất xây dựng đô thị trên tổng diện tích đất tự nhiên đạt khoảng 1,5-1,9% vào năm 2025, đến năm 2030 đạt khoảng 1,9 - 2,3%; số lượng đô thị toàn quốc đến năm 2025 khoảng 950-1.000 đô thị, đến năm 2030 khoảng 1.000 - 1.200 đô thị; kinh tế khu vực đô thị đóng góp vào GDP cả nước khoảng 75% vào năm 2025 và khoảng 85% vào năm 2030. Đến năm 2045, tỷ lệ đô thị hóa thuộc nhóm trung bình cao của khu vực ASEAN và châu Á và xây dựng được ít nhất 5 đô thị đạt tầm cỡ quốc tế, giữ vai trò là đầu mối kết nối và phát triển với mạng lưới khu vực và quốc tế…

Nghị quyết số 06 cũng nêu ra 6 nhóm nhiệm vụ và giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi hiệu quả mục tiêu, chỉ tiêu mà nghị quyết đề ra.

Tại Hội nghị, các bộ, ngành, tỉnh, thành phố đã tham gia tham luận nêu rõ những việc đã làm, đề ra các nhiệm vụ, giải pháp của từng ngành, từng địa phương và đề xuất kiến nghị các cơ chế nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết 06 của Bộ Chính trị.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng- Thường trực Ban Bí thư yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên phải nghiên cứu, quán triệt, nhận thức đầy đủ, sâu sắc nội dung nghị quyết quan trọng này. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước, thống nhất nhận thức về hành động trong hoàn thiện thể chế, quy hoạch xây dựng, quản lý và phát triển đô thị bền vững, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng của cả hệ thống chính trị. Đồng thời, sớm xây dựng chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết với lộ trình cụ thể, bổ sung các tiêu chí, chỉ tiêu của Nghị quyết vào kế hoạch năm, theo từng giai đoạn của địa phương, ngành và tổ chức đánh giá việc thực hiện hàng năm.  

Đồng chí Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh, việc đổi mới tư duy lý luận và phương pháp quy hoạch là rất quan trọng, bảo đảm quy hoạch đô thị phải đồng bộ, có tầm nhìn dài hạn, hiện đại, lấy con người và chất lượng cuộc sống làm trung tâm, văn hóa và văn minh đô thị làm nền tảng phát triển, do đó, cần hoàn thiện hệ thống pháp luật và ban hành các cơ chế chính sách có tính đột phá, vượt trội cho phát triển đô thị bền vững. Cần phân cấp, phân quyền mạnh mẽ cho chính quyền đô thị địa phương gắn với đề cao trách nhiệm bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất, phát huy và khai thác tốt nguồn lực từ đô thị và thực hiện đồng bộ 6 nhóm nhiệm vụ và giải pháp nghị quyết đã nêu.  

Đồng chí Võ Văn Thưởng đề nghị Ban cán sự đảng Chính phủ sớm ban hành chương trình hành động triển khai thực hiện, đảm bảo sát nội dung Nghị quyết,  phù hợp với từng địa phương, từng vùng và chỉ đạo triển khai thực hiện xây dựng các chiến lược, quy hoạch về phát triển đô thị quốc gia, chương trình quốc gia về xây dựng, cải tạo, chỉnh trang, tái thiết đô thị và phát triển đô thị, phát triển  kết cấu hạ tầng đô thị và các chiến lược, đề án chương trình trọng điểm khác liên quan đến phát triển đô thị; xây dựng và triển khai thực hiện quy hoạch tổng thể đơn vị hành chính các cấp giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; phê duyệt các quy hoạch phù hợp với tinh thần của Nghị quyết và ưu tiên bố trí nguồn lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đã nêu trong Nghị quyết; khẩn trương chỉ đạo, rà soát, bổ sung hoàn thiện các văn bản dưới luật thuộc thẩm quyền có liên quan đến phát triển đô thị hóa và phát triển đô thị…

Nguyễn Tiến Trung – Văn phòng Đảng ủy

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ Sở Giao thông Vận tải Thanh Hóa

Chịu trách nhiệm : Trưởng Ban biên tập

Địa chỉ: 42 Đại lộ Lê Lợi, TP Thanh Hóa

Điện thoại: (02373)852.360; Fax: (02373)855.129; Email: sgtvt@thanhhoa.gov.vn