Sở Giao thông vận tải Thanh Hóa
  • Liên kết website
  • Thống kê truy cập
  • Đang online: 233

    Hôm nay: 7386

    Đã truy cập: 7410241

Thanh Hóa: Đầu tư đường giao thông kết nối Quốc lộ 45 đi huyện Triệu Sơn

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có văn bản về việc đầu tư đường giao thông kết nối Quốc lộ 45 đoạn từ thị trấn Nông Cống đi huyện Triệu Sơn (Cầu Nỏ Hẻn).

Cập nhật: 10/08/2022

Theo đó, thống nhất về sự cần thiết đầu tư tuyến đường giao thông kết nối Quốc lộ 45 đoạn từ thị trấn Nông Cống đi huyện Triệu Sơn (Cầu Nỏ Hẻn); UBND huyện Nông Cống căn cứ các quy định hiện hành của pháp luật, khả năng cân đối nguồn vốn của ngân sách huyện và sự phù hợp với các quy hoạch có liên quan, báo cáo HĐND huyện Nông Cống xem xét, quyết định chủ trương đầu tư dự án theo thẩm quyền nếu đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật về đầu tư công.

Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Sở Tài chính tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, báo cáo cấp có thẩm quyền hỗ trợ thêm cho ngân 2 sách huyện Nông Cống để đẩy nhanh tiến độ thực hiện đầu tư tuyến đường trên khi ngân sách tỉnh có điều kiện về nguồn vốn.

Nguồn: Báo Thanh Hóa 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ Sở Giao thông Vận tải Thanh Hóa

Chịu trách nhiệm : Trưởng Ban biên tập

Địa chỉ: 42 Đại lộ Lê Lợi, TP Thanh Hóa

Điện thoại: (02373)852.360; Fax: (02373)855.129; Email: sgtvt@thanhhoa.gov.vn