Sở Giao thông vận tải Thanh Hóa
  • Liên kết website
  • Thống kê truy cập
  • Đang online: 236

    Hôm nay: 7509

    Đã truy cập: 7410364

Thanh Hóa: Nâng cấp quản lý tuyến đường Xuân Thiên - Ngọc Phụng thành đường tỉnh

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành Quyết định số 3101/QĐ-UBND về việc nâng cấp quản lý tuyến đường Xuân Thiên - Ngọc Phụng thành đường tỉnh.

Cập nhật: 20/9/2022

Tên tuyến đường: Xuân Thiên - Ngọc Phụng với điểm đầu Km0+00 giao với ĐT.506B tại Km29+300, thuộc địa phận xã Xuân Thiên, huyện Thọ Xuân; điểm cuối: Km19+050 giao với QL.47 tại Km77+685, thuộc địa phận xã Ngọc Phụng, huyện Thường Xuân. Chiều dài tuyến: 19,05km. Số hiệu đường: ĐT.506E. Cơ quản quản lý, bảo trì: Sở Giao thông vận tải.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu: Sở Giao thông vận tải tổ chức quản lý, bảo trì, khai thác. Sau khi tiếp nhận, tổ chức lựa chọn đơn vị để quản lý, bảo trì theo quy định kể từ ngày 01/01/2023.

UBND các huyện: Thọ Xuân, Ngọc Lặc, Thường Xuân chịu trách nhiệm thực hiện công tác quản lý, bảo trì tuyến đường thuộc phạm vi quản lý đến hết ngày 31/12/2022.

Giao Sở Tài chính tham mưu cho UBND tỉnh bố trí nguồn kinh phí cho Sở Giao thông vận tải để thực hiện công tác quản lý, bảo trì tuyến đường Xuân Thiên - Ngọc Phụng kể từ năm 2023.

Nguồn: Cổng TTĐT UBND tỉnh Thanh Hóa 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ Sở Giao thông Vận tải Thanh Hóa

Chịu trách nhiệm : Trưởng Ban biên tập

Địa chỉ: 42 Đại lộ Lê Lợi, TP Thanh Hóa

Điện thoại: (02373)852.360; Fax: (02373)855.129; Email: sgtvt@thanhhoa.gov.vn