Sở Giao thông vận tải Thanh Hóa
  • Liên kết website
  • Thống kê truy cập
  • Đang online: 227

    Hôm nay: 8024

    Đã truy cập: 7410879

Thanh Hóa: 3,9 tỷ đồng nâng cấp tuyến đường từ thôn Tiến Thắng đến dốc đê Trung ương xã Hoằng Châu

UBND tỉnh vừa phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình nâng cấp, mở rộng tuyến đường từ thôn Tiến Thắng đến dốc đê Trung ương xã Hoằng Châu, huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hóa, thuộc dự án “Hiện đại hóa ngành Lâm nghiệp và Tăng cường tính chống chịu vùng ven biển”, vay vốn ODA của Ngân hàng Thế giới (WB).

Cập nhật: 01/12/2022

Mục tiêu nhằm nâng cấp, đồng bộ hóa hệ thống hạ tầng giao thông trong vùng, phục vụ nhu cầu đi lại, phát triển sản xuất nông nghiệp và hỗ trợ các giải pháp công trình nhằm tăng cường khả năng giám sát, thực hiện các hoạt động trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng trồng ven biển.

Công trình có tổng mức đầu tư phê duyệt là 3,9 tỷ đồng, từ nguồn vốn vay IDA của Ngân hàng Thế giới và vốn đối ứng. Thời gian thực hiện từ năm 2022 - 2023.

UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (chủ đầu tư) tổ chức thực hiện theo đúng các quy định hiện hành về đầu tư xây dựng; thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các kiến nghị của Sở Giao thông vận tải và ý kiến các Sở, ngành liên quan. Sở Giao thông vận tải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Chủ tịch UBND tỉnh về tính chính xác của số liệu và sự phù hợp với quy định của pháp luật về quy mô, nội dung, các giải pháp thiết kế, giá trị các hạng mục công trình được thẩm định; theo dõi, kiểm tra, giám sát và hỗ trợ chủ đầu tư tổ chức triển khai, đầu tư, xây dựng công trình theo đúng quy định của pháp luật và nội dung phê duyệt của Chủ tịch UBND tỉnh. UBND huyện Hoằng Hoá tổ chức thu hồi đất (nếu có); bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo quy định hiện hành của pháp luật.

Các Sở: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Kho bạc Nhà nước tỉnh Thanh Hóa và các đơn vị có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền có trách nhiệm phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT để giải quyết các công việc có liên quan đến sở, ngành mình; đồng thời, chủ động theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc, giám sát Sở Nông nghiệp và PTNT triển khai thực hiện nội dung nêu trên theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành.

Nguồn: Báo Thanh Hóa 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ Sở Giao thông Vận tải Thanh Hóa

Chịu trách nhiệm : Trưởng Ban biên tập

Địa chỉ: 42 Đại lộ Lê Lợi, TP Thanh Hóa

Điện thoại: (02373)852.360; Fax: (02373)855.129; Email: sgtvt@thanhhoa.gov.vn