Sở Giao thông vận tải Thanh Hóa
  • Liên kết website
  • Thống kê truy cập
  • Đang online: 106

    Hôm nay: 3990

    Đã truy cập: 10900004

Phê duyệt phương án vận tải hàng hóa siêu trường hoặc hàng hóa siêu trọng

1. Quy trình nội bộ

Thủ tục hành chính: Phê duyệt phương án vận tải hàng hóa siêu trường hoặc hàng hóa siêu trọng.

Mã hồ sơ: 1.000344.000.00.00.H56

STT

Trình tự giải quyết TTHC

Cơ quan đơn vị, bộ phận có trách nhiệm giải quyết.

Thời gian (Giờ/ngày làm việc)

Kết quả

Bước 1

Công chức Sở GTVT tại bộ phận một  cửa của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ và chuyển hồ sơ cho phòng Quản lý Giao thông.

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (TT PVHCC)

1/2 ngày làm việc

- Phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả
- Phiếu chuyển hồ sơ về bộ phận chuyên môn của Sở

Bước 2

Chuyên viên xem xét, thẩm tra, xử lý hồ sơ

Phòng Quản lý giao thông

1/2 ngày làm việc

Dự thảo văn bản phê duyệt phương án vận tải.

Bước 3

Lãnh đạo phòng  thẩm định hồ sơ, trình ký phê duyệt văn bản công bố

Phòng Quản lý giao thông

1/2 ngày làm việc

- Văn bản phê duyệt phương án vận tải đã thẩm định.

Bước 4

Lãnh đạo cơ quan ký phê duyệt văn bản công bố

Lãnh đạo Sở

 

¼ ngày làm việc

Văn bản phê duyệt phương án vận tải

Bước 5

Văn thư vào số văn bản, phô tô đóng dấu, lưu trữ hồ sơ

Văn thư CQ

¼ ngày làm việc

Văn bản phê duyệt phương án vận tải

Tổng thời gian giải quyết
thủ tục hành chính

  02 ngày làm việc

 

2. Thành phần hồ sơ

1

Thành phần hồ sơ

Bản chính

Bản sao

 

- Đơn đề nghị phê duyệt phương án vận tải hàng hóa siêu trường hoặc hàng hóa siêu trọng trên đường thủy nội địa theo mẫu tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 61/2015/TT-BGTVT ngày 02/11/2015.

X

 

 

- Phương án vận tải hàng hóa siêu trường hoặc hàng hóa siêu trọng theo các nội dung tại Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư số 61/2015/TT-BGTVT ngày 02/11/2015.

X

 

2

Số lượng hồ sơ

 

 01 bộ

3

Thời gian xử lý

 

Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

4

Nơi tiếp nhận và trả kết quả

 

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Thanh Hóa (số 28 Đại lộ Lê Lợi, phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa) 

5

Lệ phí

 

Không

 

3. Hồ sơ mẫu 

- Mẫu đơn: Tải về 

- Mẫu hóa: Tải về 

- Mẫu phương án: Tải về 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ Sở Giao thông Vận tải Thanh Hóa

Chịu trách nhiệm : Trưởng Ban biên tập

Địa chỉ: 42 Đại lộ Lê Lợi, TP Thanh Hóa

Điện thoại: (02373)852.360; Fax: (02373)855.129; Email: sgtvt@thanhhoa.gov.vn