Sở Giao thông vận tải Thanh Hóa
  • Liên kết website
  • Thống kê truy cập
  • Đang online: 95

    Hôm nay: 3575

    Đã truy cập: 10809735

Dấu ấn cải cách hành chính Ngành Giao thông - vận tải

Theo kết quả chấm điểm Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2022 được công bố, Sở Giao thông - Vận tải (GTVT) đã nỗ lực bứt phá, vươn lên vị trí dẫn đầu khối ban, sở, ngành cấp tỉnh, đạt 93,39% so với điểm tối đa là 100%. 2 năm liên tục xếp ở vị trí xuất sắc, ngành GTVT Thanh Hóa đã khẳng định được dấu ấn của mình trong công tác CCHC.

Cập nhật: 16/5/2023

Công chức Sở Giao thông - Vận tải giải quyết thủ tục hành chính cho người dân.

Để theo dõi, đánh giá thực chất, khách quan và công bằng kết quả thực hiện CCHC hàng năm, UBND tỉnh đã ban hành Bộ tiêu chí và phương pháp xác định Chỉ số CCHC của các ban, sở, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố và UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh. Chỉ số CCHC của các ban, sở, ngành cấp tỉnh được đánh giá dựa trên 7 nội dung, với 40 tiêu chí và 64 tiêu chí thành phần. 7 nội dung gồm: Công tác chỉ đạo, điều hành CCHC; tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng và tổ chức thực hiện thể chế thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của sở, ngành; cải cách thủ tục hành chính (TTHC); cải cách tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức; cải cách tài chính công; xây dựng và phát triển chính quyền điện tử. Có 20 ban, sở, ngành cấp tỉnh thuộc đối tượng xác định chỉ số CCHC năm 2022.

Theo kết quả của Sở Nội vụ công bố tháng 2-2023, công tác chỉ đạo, điều hành CCHC của Sở GTVT đứng đầu khối ban, sở, ngành cấp tỉnh với 94,83%. Để có được kết quả này, Đảng ủy Sở GTVT đã ban hành Nghị quyết số 50-NQ/ĐU ngày 15-7-2022 về việc tăng cường lãnh đạo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thực hiện có hiệu quả công tác CCHC, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở và triển khai rộng rãi tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức. Sở cũng chỉ đạo thực hiện tốt Nghị định số 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ về thực hiện cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” trong việc giải quyết TTHC và kế hoạch CCHC của UBND tỉnh. Trưởng các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở GTVT phải chịu trách nhiệm trong việc triển khai nhiệm vụ CCHC và tổ chức kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các chủ trương, giải pháp về CCHC. Công tác kiểm tra CCHC cũng được sở thực hiện hàng nằm nhằm kịp thời chấn chỉnh được những hạn chế còn tồn tại, nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức trong giải quyết TTHC cho tổ chức, công dân.

Đối với chỉ số cải cách TTHC, Sở GTVT đạt điểm tối đa. Để thực hiện tốt chỉ số này, sở đã tăng cường rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết với phương châm đặt lợi ích của người dân và doanh nghiệp lên hàng đầu. Năm 2022, sở đã rà soát, cắt giảm thời gian giải quyết đối với 26 TTHC, thời gian cắt giảm từ 30 - 50% so với thời gian quy định. Trong năm, sở đã tham mưu trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành 2 quyết định công bố danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết với 7 TTHC mới, 10 TTHC sửa đổi, bổ sung và 1 TTHC bãi bỏ. Trong 128 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở GTVT, có 122 TTHC đủ điều kiện được đưa vào thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh; có 6 TTHC đặc thù được thực hiện tại các đơn vị trực thuộc là Trường Trung cấp Nghề GTVT và Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới đường bộ; số TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện là 14, cấp xã là 9 TTHC. Năm 2022, Sở GTVT đã tiếp nhận 84.872 hồ sơ, trong đó tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh 54.906 hồ sơ, tiếp nhận tại đơn vị là 29.966 hồ sơ. Dù số hồ sơ tiếp nhận và giải quyết nhiều nhưng không có hồ sơ quá hạn.

Chỉ số xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức, Sở GTVT đạt cao với 92,99%. Xác định, con người là yếu tố quan trọng để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, sở đã xây dựng cơ cấu công chức, viên chức gắn với vị trí việc làm và chức năng, nhiệm vụ của từng phòng, ban, đơn vị, đồng thời chú trọng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo, quản lý nhằm nâng cao năng lực chỉ đạo, điều hành và hoạch định chính sách. Trong năm, sở đã cử 1 cán bộ tham gia lớp cao cấp lý luận chính trị, 2 cán bộ tham gia lớp trung cấp lý luận chính trị, 8 cán bộ tham gia lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên, 2 cán bộ tham gia lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính; 10 người tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng; 14 người tham gia lớp bồi dưỡng quốc phòng - an ninh. Sở cũng tổ chức được 2 lớp bồi dưỡng kiến thức chuyên ngành với 300 người tham gia, qua đó trang bị, cập nhật thêm kỹ năng, trình độ, chuyên môn nghiệp vụ, tích lũy thêm kinh nghiệm xử lý các tình huống thực tế trong giải quyết công việc. Cùng với đó, sở tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thường xuyên và đột xuất nhằm chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương, kịp thời xử lý, kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức có biểu hiện sai phạm, kiên quyết đưa ra khỏi bộ máy những cán bộ, công chức, viên chức thoái hóa, biến chất.

Năm 2021, Sở GTVT đứng thứ 2 khối ban, sở, ngành cấp tỉnh, năm 2022 tiếp tục bứt phá vươn lên vị trí dẫn đầu. Đây là kết quả rất đáng phấn khởi, là động lực để cán bộ, công chức, viên chức ngành GTVT tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng đối với từng lĩnh vực, từng tiêu chí, tiêu chí thành phần để duy trì, giữ vững vị trí xếp hạng trong những năm tiếp theo.

Nguồn: Báo Thanh Hóa 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ Sở Giao thông Vận tải Thanh Hóa

Chịu trách nhiệm : Trưởng Ban biên tập

Địa chỉ: 42 Đại lộ Lê Lợi, TP Thanh Hóa

Điện thoại: (02373)852.360; Fax: (02373)855.129; Email: sgtvt@thanhhoa.gov.vn