Sở Giao thông vận tải Thanh Hóa
Phát triển lĩnh vực giao thông - vận tải bảo đảm ổn định, lâu dài

Năm qua, Sở Giao thông - Vận tải (GTVT) trực tiếp làm việc với các ngành, địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội và cơ quan, đơn vị có liên quan nhằm kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của ngành GTVT, như: Công tác quy hoạch; giải phóng mặt bằng; bảo trì, khai thác kết cấu hạ tầng giao thông; quản lý hoạt động vận tải; bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Đồng thời, chủ động phối hợp với các địa phương trong công tác quản lý, bảo trì, khai thác kết cấu hạ tầng giao thông, hướng dẫn thực hiện đấu nối vào quốc lộ, đường tỉnh, xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi hành lang an toàn đường bộ nhằm phát triển có hiệu quả lĩnh vực GTVT

Cập nhật: 11/02/2020

Thi công Dự án nâng cấp, mở rộng tuyến đường từ Quốc lộ 1A đến đường Đông Tây 4 đi Cảng Nghi Sơn

Sở GTVT được UBND tỉnh giao thực hiện 8 đề án trong năm 2019; trong đó, đã hoàn thành và được UBND tỉnh phê duyệt ban hành 3 đề án, gồm: Quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ các hãng hàng không mở đường bay mới từ Cảng Hàng không Thọ Xuân đi các cảng hàng không trong nước và quốc tế; bảo trì đường huyện, đường xã trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; đề án chống ùn tắc giao thông trên địa bàn TP Thanh Hóa và 5 đề án đã báo cáo UBND tỉnh theo đúng tiến độ... Đi đôi với đó, công tác quản lý vận tải được sở tiếp tục tăng cường, chất lượng dịch vụ các loại hình vận tải được cải thiện, đáp ứng tốt nhu cầu đi lại của nhân dân, nhất là trong các dịp cao điểm nghỉ lễ, tết. Trong năm, sở đã cấp chấp thuận tuyến 49 trường hợp; cấp giấy phép kinh doanh vận tải ô tô cho 165 trường hợp; cấp, đổi phù hiệu cho 7.456 lượt phương tiện; cấp giấy phép liên vận Việt - Lào cho 670 phương tiện. Sở cũng đã tổ chức hội nghị xúc tiến mở đường bay quốc tế, nội địa đi, đến Cảng Hàng không Thọ Xuân để kêu gọi các hãng hàng không mở đường bay mới trong và ngoài nước theo cơ chế hỗ trợ UBND tỉnh đã ban hành, trong năm qua, đã mở mới được 2 đường bay là Thanh Hóa - Cần Thơ và Thanh Hóa - Đà Nẵng. Công tác đăng ký, đăng kiểm phương tiện được giải quyết nhanh gọn, tạo thuận lợi cho người dân. Công tác quản lý đào tạo, sát hạch, cấp đổi giấy phép lái xe đáp ứng nhu cầu của người dân. Công tác bảo trì các tuyến quốc lộ, đường tỉnh được tăng cường; từ nguồn vốn bảo trì được giao là 598,8 tỷ đồng, các đơn vị quản lý đường bộ, đường thủy đã thực hiện bảo trì 8 tuyến quốc lộ và 49 tuyến đường địa phương với tổng chiều dài 1.908 km, 23 tuyến đường thủy nội địa Trung ương và địa phương với tổng chiều dài 744 km và hạ tầng 16 tuyến xe buýt. Đồng thời, tích cực phối hợp với các huyện thực hiện phát triển giao thông nông thôn từ nguồn vốn khuyến khích phát triển giao thông nông thôn được giao trong năm là 120 tỷ đồng. Kết quả đã huy động được 530.000 ngày công lao động, cứng hóa 680 km, xây dựng được 193 cầu, cống và đường tràn các loại; giá trị thực hiện đạt 740 tỷ đồng. Sở GTVT tích cực phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể và các địa phương trong tỉnh triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

Xác định công tác đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông là nhiệm vụ quan trọng của ngành, lãnh đạo Sở GTVT tập trung chỉ đạo các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án, khẩn trương thu hồi ứng. Năm 2019, tổng vốn đầu tư được giao là 1.007 tỷ đồng, trong đó vốn giao mới năm 2019 là 690 tỷ đồng (giảm 30% so với vốn giao năm 2018), vốn 2018 chuyển sang là 317 tỷ đồng. Đã giải ngân đạt 80%, dự kiến giải ngân hết vốn năm 2019 theo niên độ kế hoạch là 849,3 tỷ đồng/1.007 tỷ đồng; còn lại 151,4 tỷ đồng sẽ kéo dài sang năm 2020. Hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng các dự án: Cầu vượt tại nút giao Quốc lộ 1A với đường Nghi Sơn - Bãi Trành, dự án Cầu bê tông cốt thép đi xã Cẩm Lương. Sở GTVT đã nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư các dự án lớn có tính chất kết nối, lan tỏa với tổng mức đầu tư 4.490 tỷ đồng, gồm: Dự án đường giao thông nối Quốc lộ 217 với Quốc lộ 45 và Quốc lộ 47, 3 dự án thuộc đường nối TP Thanh Hóa với Cảng Hàng không Thọ Xuân... Trong công tác quản lý chất lượng công trình giao thông, sở đã kịp thời chấn chỉnh, khắc phục các sai sót. Trong công tác giải phóng mặt bằng, Sở GTVT đã chủ động phối hợp với các địa phương kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc; nhất là đối với các dự án lớn, trọng điểm, như: Dự án đường ven biển đoạn Sầm Sơn - Quảng Xương, Đại lộ Đông Tây TP Thanh Hóa...

Phát huy kết quả đạt được trong năm qua, năm 2020, Sở GTVT tiếp tục triển khai các văn bản quy phạm pháp luật, các văn bản chỉ đạo của tỉnh, bộ, ngành Trung ương trong lĩnh vực GTVT phục vụ công tác quản lý phù hợp với tình hình thực tế GTVT của tỉnh. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, nêu cao tinh thần trách nhiệm, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ được giao, tạo chuyển biến rõ nét trong chỉ đạo, điều hành của sở và các đơn vị trực thuộc. Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2020 của ngành và tháng 1-2020, doanh thu vận tải đạt 988,3 tỷ đồng, tăng 9,4% so với cùng kỳ; các lĩnh vực GTVT khác đang được các đơn vị triển khai bảo đảm đúng kế hoạch đã đề ra. Đồng thời, Sở GTVT tổ chức xây dựng các chương trình, đề án, như: Đề án thu hẹp, giảm lối đi tự mở đường ngang đường sắt; kéo dài cơ chế khuyến khích phát triển giao thông nông thôn... Hoàn thành lập điều chỉnh quy hoạch chi tiết Cảng Hàng không Thọ Xuân; điều chỉnh, mở rộng quy hoạch chi tiết cảng biển Thanh Hóa; bổ sung quy hoạch Cảng Lạch Sung vào quy hoạch hệ thống cảng biển quốc gia; hoàn thiện phương án quy hoạch phát triển GTVT của tỉnh giai đoạn 2021 - 2030 và tầm nhìn đến năm 2045 để tích hợp vào quy hoạch kinh tế - xã hội của tỉnh. Tập trung thực hiện hiệu quả kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 đã được giao. Phối hợp chặt chẽ với các địa phương trong tổ chức thực hiện, giải quyết các khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng và đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, xử lý ngay những vướng mắc liên quan đến tiến độ và chất lượng công trình. Khởi công xây dựng các dự án trọng điểm theo đúng kế hoạch. Tham mưu cho UBND tỉnh phối hợp với Bộ GTVT khởi công, triển khai thực hiện dự án đường bộ cao tốc đoạn qua tỉnh Thanh Hóa. Tham mưu cho UBND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án đường Khu Công nghiệp Bỉm Sơn nối với tuyến đường bộ ven biển, dự án đại lộ Bắc sông Mã. Phối hợp với các địa phương quản lý chặt chẽ hành lang an toàn giao thông. Nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về kinh doanh vận tải; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải, chất lượng đào tạo, sát hạch, đăng ký, đăng kiểm; triển khai thực hiện tốt đề án đổi mới và nâng cao chất lượng dịch vụ xe buýt trên địa bàn tỉnh. Đẩy mạnh phát triển dịch vụ cảng biển, vận tải biển, logistics, kho bãi; tạo điều kiện thuận lợi để các hãng vận tải biển lớn trong và ngoài nước, các doanh nghiệp logistics có thương hiệu thành lập trụ sở, mở chi nhánh tại tỉnh Thanh Hóa. Tiếp tục rà soát, phối hợp với các địa phương cấp giấy phép hoạt động bến khách ngang sông cho các bến hết hạn và các bến chưa cấp phép.

Nguồn: Báo Thanh Hóa 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ Sở Giao thông Vận tải Thanh Hóa

Chịu trách nhiệm : Trưởng Ban biên tập

Địa chỉ: 42 Đại lộ Lê Lợi, TP Thanh Hóa

Điện thoại: (02373)852.360; Fax: (02373)855.129; Email: sgtvt@thanhhoa.gov.vn