Sở Giao thông vận tải Thanh Hóa
  • Liên kết website
  • Thống kê truy cập
  • Đang online: 48

    Hôm nay: 2248

    Đã truy cập: 11289323

Tạm dừng hoạt động vận tải hành khách liên tỉnh từ Thanh Hoá đi, đến Thành phố Hà Nội; tỉnh Lâm Đồng và ngược lại

Ngày 08/7/2021, Sở Giao thông vận tải Thanh Hóa ban hành văn bản số 3204/SGTVT-QLVT về việc tạm dừng hoạt động vận tải hành khách liên tỉnh từ Thanh Hoá đi, đến Thành phố Hà Nội; tỉnh Lâm Đồng và ngược lại.

Cập nhật: 09/7/2021

Sở GTVT Thanh Hoá nhận được Văn bản số 3098/SGTVT-QLVT ngày 07/7/2021 của Sở GTVT thành phố Hà Nội về việc tổ chức hoạt động vận tải hành khách đường bộ đảm bảo an toàn trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội; Thông báo số 990/SGTVT-VT ngày 07/7/2021 của Sở GTVT Lâm Đồng về việc cập nhật, bổ sung danh mục tuyến vận tải khách tạm dừng hoạt động đi và đến địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Để kịp thời phối hợp thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong hoạt động vận tải hành khách, bảo đảm ngăn chặn dịch bệnh lây lan từ bên ngoài vào địa bàn tỉnh Thanh Hoá. Sở GTVT Thanh Hoá Thông báo:

1. Bổ sung việc tạm dừng toàn bộ hoạt động vận tải hành khách liên tỉnh từ Thanh Hoá đi, đến Thành phố Hà Nội; tỉnh Lâm Đồng và ngược lại, cụ thể như sau:

1.1. Từ ngày 08/7/2021 cho đến khi có Thông báo mới: Tạm dừng hoạt động vận tải hành khách công cộng đường bộ (bao gồm: xe tuyến cố định, xe taxi, xe hợp đồng, xe du lịch) từ Thanh Hoá đi, đến Thành phố Hà Nội và ngược lại (trừ xe hợp đồng chở chuyên gia, cán bộ, công nhân viên, người lao động của các cơ quan, khu công nghiệp, khu chế xuất nhưng phải đảm bảo quy định phòng, chống dịch Covid-19 theo hướng dẫn của ngành Y tế).

1.2. Từ ngày 08/7/2021 cho đến khi có Thông báo mới: Tạm dừng hoạt động vận tải hành khách liên tỉnh (bao gồm: xe tuyến cố định, xe hợp đồng, xe du lịch, xe taxi) từ Thanh Hoá đi, đến tỉnh Lâm Đồng và ngược lại.

1.3. Yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô, các đơn vị quản lý và khai thác bến xe khách:

- Tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Y tế, Bộ GTVT, UBND tỉnh và Sở GTVT; thực hiện nghiêm việc tạm dừng hoạt động vận tải hành khách liên tỉnh từ Thanh Hoá đi, đến các tỉnh, thành phố theo yêu cầu của Sở GTVT tại các Văn bản số 3099/SGTVTQLVT ngày 02/7/2021; Văn bản số 3174/SGTVT-QLVT ngày 07/7/2021.

- Nghiêm cấm xác nhận lệnh xuất bến cho phương tiện từ Thanh Hóa đi, đến các tỉnh, thành phố và ngược lại khi đã có Thông báo tạm dừng hoạt động vận tải khách; nơi phong tỏa, giãn cách, khu cách ly, các điểm dịch đã được cơ quan có thẩm quyền thông báo, công bố.

2. Đề nghị Công an tỉnh: Chỉ đạo các lực lượng chức năng làm nhiệm vụ tại Chốt kiểm soát dịch Covid-19 liên ngành siết chặt, kiểm tra, giám sát hoạt động vận tải hành khách (gồm: xe tuyến cố định, xe hợp đồng, xe du lịch, xe taxi) khi đi qua các chốt; trong đó lưu ý đối với phương tiện vận tải khách từ Thanh Hóa đi, đến các tỉnh, thành phố đã có Thông báo tạm dừng hoạt động vận tải khách (đặc biệt các phương tiện vận chuyển khách từ Thanh Hoá đi, đến Hà Nội và ngược lại); kiên quyết xử lý nghiêm những phương tiện vi phạm quy định phòng chống dịch Covid-19 theo quy định hiện hành.

3. Giao Thanh tra Sở phối hợp với các lực lượng chức năng của Công an tỉnh, Sở Y tế tại các Chốt kiểm soát dịch Covid-19 liên ngành kiểm soát chặt chẽ các phương tiện vận chuyển khách khi đi qua các Chốt.

4. Giao phòng Quản lý vận tải là đầu mối liên lạc, phối hợp chặt chẽ Sở GTVT các địa phương có dịch đang diễn biến phức tạp để kịp thời cập nhật thông tin vận chuyển hành khách, tiếp tục tham mưu Lãnh đạo Sở các văn bản chỉ đạo tổ chức hoạt động vận tải hợp lý, tổng hợp kết quả báo cáo Giám đốc Sở theo quy định. Sở GTVT đề nghị các cơ quan, đơn vị phối hợp triển khai, thực hiện./.

Nguồn: Phòng Quản lý vận tải 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ Sở Giao thông Vận tải Thanh Hóa

Chịu trách nhiệm : Trưởng Ban biên tập

Địa chỉ: 42 Đại lộ Lê Lợi, TP Thanh Hóa

Điện thoại: (02373)852.360; Fax: (02373)855.129; Email: sgtvt@thanhhoa.gov.vn