Sở Giao thông vận tải Thanh Hóa
  • Liên kết website
  • Thống kê truy cập
  • Đang online: 49

    Hôm nay: 1213

    Đã truy cập: 11203562

Xác nhận việc trình báo đường thuỷ nội địa hoặc trình báo đường thuỷ nội địa bổ sung

1. Quy trình nội bộ 

Thủ tục hành chính: Xác nhận việc trình báo đường thuỷ nội địa hoặc trình báo đường thuỷ nội địa bổ sung. Mã hồ sơ: 1.005040.000.00.00.H56

STT

Trình tự giải quyết TTHC

Cơ quan đơn vị, bộ phận có trách nhiệm giải quyết.

Thời gian (Giờ/ngày làm việc)

Kết quả

Bước 1

Công chức Sở GTVT tại bộ phận một  cửa của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ và chuyển hồ sơ cho phòng Quản lý Giao thông.

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (TT PVHCC)

1/2 giờ làm việc

- Phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả
- Phiếu chuyển hồ sơ về bộ phận chuyên môn của Sở

Bước 2

Chuyên viên xem xét, thẩm tra, xử lý hồ sơ

Chuyên viên được giao xử lý chính hồ sơ

1 giờ làm việc

Dự thảo văn bản phê duyệt

Bước 3

Lãnh đạo phòng thẩm định hồ sơ

Trưởng phòng QLGT

1/2 giờ làm việc 

Dự thảo văn bản phê duyệt

Bước 4

Lãnh đạo cơ quan ký phê duyệt báo cáo

Lãnh đạo Sở

 

1/2 giờ làm việc

Văn bản đã được phê duyệt

Bước 5

Văn thư Sở tiếp nhận bàn giao kết quả cho Bộ phận một cửa tại TTPVHCC

Cán bộ chuyển giao

1/2 giờ làm việc

Văn bản đã được phê duyệt

Tổng thời gian giải quyết thủ tục hành chính

 3 giờ làm việc

 

2. Thành phần hồ sơ 

Thủ tục hành chính: Xác nhận việc trình báo đường thuỷ nội địa hoặc trình báo đường thuỷ nội địa bổ sung. Mã hồ sơ: 1.005040.000.00.00.H56

1

Thành phần hồ sơ

Bản chính

Bản sao

I

Trường hợp các giấy tờ phải nộp đối với tàu biển

 

 

 

Trình báo đường thủy nội địa theo mẫu (02 bản)

x

 

 

Bản trích sao Nhật ký hàng hải những phần có liên quan đến vụ việc

 

x

 

Bản trích sao Hải đồ liên quan đến vụ việc (02 bản)

 

x

II

Trường hợp các giấy tờ phải nộp đối với phương tiện thủy nội địa, tàu cá

 

 

 

Trình báo đường thủy nội địa theo mẫu (02 bản)

x

 

 

Bản sao Tự họa có mô tả sơ đồ vị trí xảy ra tai nạn, sự cố và đính kèm hình ảnh (nếu có), (02 bản)

 

 

III

Trường hợp các giấy tờ phải xuất trình bản chính

 

 

 

Đối với tàu biển: Bản trích sao Nhật ký hàng hải những phần có liên quan đến vụ việc, Bản trích sao Hải đồ liên quan đến vụ việc (01 bản)

x

 

 

Đối với phương tiện thủy nội địa, tàu cá: Bản sao Tự họa có mô tả sơ đồ vị trí xảy ra tai nạn, sự cố và đính kèm hình ảnh (nếu có).

x

 

 

Đối với bản trình báo đường thủy nội địa, ngoài chữ ký của thuyền trưởng hoặc người lái phương tiện và đóng dấu của tàu biển, phương tiện thủy nội địa, tàu cá (nếu có con dấu), còn phải có chữ ký của máy trưởng hoặc 01 (một) thủy thủ với tư cách là người làm chứng (01 bản)

x

 

 

Ngoài số lượng trình báo đường thủy nội địa được quy định nói trên, thuyền trưởng hoặc người lái phương tiện có thể đề nghị xác nhận thêm các bản khác có cùng nội dung, nếu thấy cần thiết (01 bản)

x

 

2

Số lượng hồ sơ: 01 bộ

3

Thời gian xử lý:  03 giờ làm việc

4

Nơi tiếp nhận và trả kết quả

 

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Giao thông vận tải tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Thanh Hóa (Số 28 Đại lộ Lê Lợi, phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa)

5

Lệ phí: Không

 
 

3. Hồ sơ mẫu 

- Mẫu đơn: Tải về 

- Mẫu đơn mẫu hóa: Tải về 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ Sở Giao thông Vận tải Thanh Hóa

Chịu trách nhiệm : Trưởng Ban biên tập

Địa chỉ: 42 Đại lộ Lê Lợi, TP Thanh Hóa

Điện thoại: (02373)852.360; Fax: (02373)855.129; Email: sgtvt@thanhhoa.gov.vn