Sở Giao thông vận tải Thanh Hóa
  • Liên kết website
  • Thống kê truy cập
  • Đang online: 687

    Hôm nay: 2862

    Đã truy cập: 11289937

Thỏa thuận thông số kỹ thuật xây dựng luồng đường thủy nội địa

1. Quy trình nội bộ 

Thủ tục hành chính: Thỏa thuận thông số kỹ thuật xây dựng luồng đường thủy nội địa.

Mã hồ sơ TTHC trên cơ sở dữ liệu quốc gia: 1.009442.000.00.00.H56

STT

Trình tự giải quyết TTHC

Cơ quan đơn vị, bộ phận có trách nhiệm giải quyết

Thời gian (Giờ/ngày làm việc)

Kết quả

Bước 1

Công chức Sở GTVT tại bộ phận một  cửa của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ và chuyển hồ sơ cho phòng Quản lý Giao thông.

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (TT PVHCC)

1/2 ngày làm việc

- Phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả
- Phiếu chuyển hồ sơ về bộ phận chuyên môn của Sở

Bước 2

Trưởng phòng giao Chuyên viên phụ trách xử lý hồ sơ

Trưởng phòng QLGT

1/2 ngày làm việc

Phiếu chuyển hồ sơ

Bước 3

Nghiên cứu, tham mưu, giải quyết hồ sơ, xây dựng Dự thảo văn bản

Chuyên viên được giao xử lý chính hồ sơ

02 ngày làm việc

Văn bản dự thảo

Bước 4

Lãnh đạo phòng thẩm định hồ sơ

Trưởng phòng QLGT

1/2 ngày làm việc

Văn bản dự thảo

Bước 5

Lãnh đạo cơ quan ký phê duyệt

Lãnh đạo Sở

 

01 ngày làm việc

Văn bản thỏa thuận

Bước 6

Văn thư Sở tiếp nhận bàn giao kết quả cho Bộ phận một cửa tại TTPVHCC

Cán bộ chuyển giao

1/2 ngày làm việc

- Văn bản đã được phê duyệt

Tổng thời gian giải quyết thủ tục hành chính

 05 ngày làm việc

 

 

2. Thành phần hồ sơ 

Thủ tục hành chính: Thoả thuận thông số kỹ thuật xây dựng luồng đường thuỷ nội địa. Mã hồ sơ: 1.009442.000.00.00.H56

1

Thành phần hồ sơ

Bản chính

Bản sao

 

Bản sao văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư dự án của cơ quan có thẩm quyền (nếu có)

x

 

 

Đơn đề nghị thỏa thuận thông số kỹ thuật xây dựng luồng đường thủy nội địa theo mẫu

x

 

 

Hồ sơ thiết kế sơ bộ luồng đường thủy nội địa

x

 

2

Số lượng hồ sơ

 

 01 bộ

3

Thời gian xử lý

 

05 ngày làm việc

4

Nơi tiếp nhận và trả kết quả

 

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Giao thông vận tải tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Thanh Hóa (Số 28 Đại lộ Lê Lợi, phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa)

5

Lệ phí

 

Không

 

3. Hồ sơ mẫu 

- Mẫu đơn: Tải về 

- Mẫu đơn mẫu hóa: Tải về 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ Sở Giao thông Vận tải Thanh Hóa

Chịu trách nhiệm : Trưởng Ban biên tập

Địa chỉ: 42 Đại lộ Lê Lợi, TP Thanh Hóa

Điện thoại: (02373)852.360; Fax: (02373)855.129; Email: sgtvt@thanhhoa.gov.vn