Sở Giao thông vận tải Thanh Hóa
  • Liên kết website
  • Thống kê truy cập
  • Đang online: 102

    Hôm nay: 2518

    Đã truy cập: 10898532

Thoả thuận thiết lập báo hiệu đường thuỷ nội địa đối với công trình xây dựng, hoạt động trên đường đường thuỷ nội địa

1. Quy trình nội bộ 

Thủ tục hành chính: Thoả thuận thiết lập báo hiệu đường thuỷ nội địa đối với công trình xây dựng, hoạt động trên đường đường thuỷ nội địa. Mã hồ sơ: 1.009451.000.00.00.H56

STT

Trình tự giải quyết TTHC

Cơ quan đơn vị, bộ phận có trách nhiệm giải quyết.

Thời gian (Giờ/ngày làm việc)

Kết quả

 

Bước 1

Công chức Sở GTVT tại bộ phận một cửa của Trung tâm PVHCC tỉnh kiểm tra, hướng dẫn, tiến nhận hồ sơ và chuyển hồ sơ cho phòng Quản lý giao thông

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Thanh
Hóa

1/2 ngày làm việc

Phiếu tiếp nhận hồ sơ
và trả kết quả; phiếu
chuyển hồ sơ về bộ
phận chuyên môn
của Sở

 

Bước 2

Chuyên viên thẩm định, xử lý hồ

Phòng Quản lý giao thông

02 ngày làm việc

Văn bản thỏa thuận
thiết lập báo hiệu
đường thủy nội địa

 

Bước 3

Lãnh đạo phòng thẩm định, ký duyệt hồ sơ

Phòng Quản lý giao thông

01 ngày làm việc

Văn bản thỏa thuận
thiết lập báo hiệu
đường thủy nội địa

 

Bước 4

Lãnh đạo Sở ký phê duyệt

Lãnh đạo Sở

01 ngày làm việc

Văn bản thỏa thuận
thiết lập báo hiệu
đường thủy nội địa

 

Bước 5

Văn thư Sở tiếp nhận bàn giao kết quả cho Bộ phận một cửa tại TTPVHCC

Cán bộ chuyển giao

1/2 ngày làm việc

Văn bản thỏa thuận
thiết lập báo hiệu
đường thủy nội địa

 

Tổng thời gian giải quyết thủ tục hành chính

05 ngày làm việc

 

 

2. Thành phần hồ sơ 

Thủ tục hành chính: Thoả thuận thiết lập báo hiệu đường thuỷ nội địa đối với công trình xây dựng, hoạt động trên đường đường thuỷ nội địa. Mã hồ sơ: 1.009451.000.00.00.H56

1

Thành phần hồ sơ

Bản chính

Bản sao

 

Đơn đề nghị thỏa thuận thiết lập báo hiệu theo mẫu: 01 bản

x

 

 

Sơ đồ dự kiến vị trí báo hiệu

x

 

2

Số lượng hồ sơ

 

 01 bộ

3

Thời gian xử lý

 

05 ngày làm việc

4

Nơi tiếp nhận và trả kết quả

 

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Giao thông vận tải tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Thanh Hóa (Số 28 Đại lộ Lê Lợi, phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa)

5

Lệ phí

 

Không

 

3. Hồ sơ mẫu 

- Mẫu đơn: Tải về 

- Mẫu đơn mẫu hóa: Tải về 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ Sở Giao thông Vận tải Thanh Hóa

Chịu trách nhiệm : Trưởng Ban biên tập

Địa chỉ: 42 Đại lộ Lê Lợi, TP Thanh Hóa

Điện thoại: (02373)852.360; Fax: (02373)855.129; Email: sgtvt@thanhhoa.gov.vn