Sở Giao thông vận tải Thanh Hóa
  • Liên kết website
  • Thống kê truy cập
  • Đang online: 331

    Hôm nay: 3702

    Đã truy cập: 10891634

Công bố mở luồng đường thủy nội địa chuyên dùng (nối với luồng quốc gia hoặc luồng chuyên dùng nối với luồng địa phương)

1. Quy trình nội bộ 

Thủ tục hành chính: Công bố mở luồng đường thủy nội địa chuyên dùng (nối với luồng quốc gia hoặc luồng chuyên dùng nối với luồng địa phương)

Mã hồ sơ: 1.009459.000.00.00.H56

STT

Trình tự giải quyết TTHC

Cơ quan đơn vị, bộ phận có trách nhiệm giải quyết.

Thời gian (Giờ/ngày làm việc)

Kết quả

Bước 1

Công chức Sở GTVT tại bộ phận một  cửa của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ và chuyển hồ sơ cho phòng Quản lý Giao thông.

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (TT PVHCC)

1/2 ngày làm việc

- Phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả
- Phiếu chuyển hồ sơ về bộ phận chuyên môn của Sở

Bước 2

Chuyên viên xem xét, thẩm tra, xử lý hồ sơ

Phòng Quản lý giao thông

2,5 ngày làm việc

Báo cáo kết quả thẩm định

Bước 3

Lãnh đạo phòng thẩm định hồ sơ

Phòng Quản lý giao thông

1/2 ngày làm việc

Báo cáo kết quả thẩm định

Bước 4

Lãnh đạo cơ quan ký phê duyệt báo cáo

Lãnh đạo Sở

1/2 ngày làm việc

Báo cáo kết quả thẩm định

Bước 5

Văn thư vào số văn bản, phô tô đóng dấu, lưu trữ hồ sơ chuyển báo cáo qua UBND tỉnh (qua thư công vụ)

 

văn thư CQ

 

1/2 ngày làm việc

Báo cáo kết quả thẩm định

Bước 6

Cơ quan có thẩm quyền ra công bố và chuyển kết quả về Sở GTVT.

UBND tỉnh.

05 ngày làm việc

Quyết định công bố mở luồng...

Bước 7

Văn thư Sở tiếp nhận bàn giao kết quả cho Bộ phận một cửa tại TTPVHCC

Cán bộ chuyển giao

1/2  ngày làm việc

Quyết định công bố mở luồng...

Tổng thời gian giải quyết thủ tục hành chính

10 ngày làm việc

 

2. Thành phần hồ sơ 

1

Thành phần hồ sơ

Bản chính

Bản sao

 

Đơn đề nghị công bố mở luồng đường thủy nội địa theo mẫu: 01 bản

x

 

 

Biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình xây dựng đưa vào sử dụng, bản vẽ hoàn công công trình luồng, hệ thống báo hiệu đường thủy nội địa đối với luồng có dự án đầu tư xây dựng mới hoặc luồng được cải tạo, nâng cấp: 01 bản

x

 

 

Bình đồ hiện trạng luồng đề nghị công bố thể hiện địa danh, lý trình, vị trí báo hiệu, các công trình hiện có trên luồng đối với luồng không có dự án đầu tư xây dựng: 01 bản

x

 

2

Số lượng hồ sơ

 

 01 bộ

3

Thời gian xử lý

 

10 ngày làm việc

4

Nơi tiếp nhận và trả kết quả

 

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Giao thông vận tải tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Thanh Hóa (Số 28 Đại lộ Lê Lợi, phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa)

   5

Lệ phí

 

Không

 
 
3. Hồ sơ mẫu 
- Mẫu đơn: Tải về 
- Mẫu đơn mẫu hóa: Tải về 

 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ Sở Giao thông Vận tải Thanh Hóa

Chịu trách nhiệm : Trưởng Ban biên tập

Địa chỉ: 42 Đại lộ Lê Lợi, TP Thanh Hóa

Điện thoại: (02373)852.360; Fax: (02373)855.129; Email: sgtvt@thanhhoa.gov.vn