Sở Giao thông vận tải Thanh Hóa
  • Liên kết website
  • Thống kê truy cập
  • Đang online: 105

    Hôm nay: 3925

    Đã truy cập: 10891857

Cấp lại giấy phép đào tạo lái xe ô tô trong trường hợp bị mất, hỏng, có sự thay đổi liên quan đến nội dung khác.

1. Quy trình nội bộ

Thủ tục hành chính: Cấp lại giấy phép đào tạo lái xe ô tô trong trường hợp bị mất, hỏng, có sự thay đổi liên quan đến nội dung khác.

Mã số: 1.005210.000.00.00.H56

STT

Trình tự giải quyết TTHC

Cơ quan đơn vị, bộ phận có trách nhiệm giải quyết.

Thời gian (Giờ/ngày làm việc)

Kết quả

Bước 1

Công chức Sở GTVT tại bộ phận một cửa của Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ và chuyển hồ sơ cho phòng Quản lý Phương tiện và người lái.

Cán bộ tại Trung tâm PVHCC tỉnh

 

1/2 ngày làm việc

- Phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả.

- Phiếu chuyển hồ sơ về bộ phận chuyên môn của Sở.

Bước 2

Chuyên viên kiểm tra, xử lý hồ sơ

Phòng QLPT&NL

1/2 ngày làm việc

Hồ sơ đề nghị cấp Giấp phép đào tạo lái xe ô tô

Bước 3

Lãnh đạo phòng thẩm định hồ sơ cấp giấy phép xe tập lái

Phòng QLPT&NL

1/2 ngày làm việc

Hồ sơ đề nghị cấp Giấp phép đào tạo lái xe ô tô

Bước 4

Lãnh đạo Sở ký Giấy phép đào tạo lái xe ô tô

Lãnh đạo Sở

1/2 ngày làm việc

Giấy phép đào tạo lái xe lái xe ô tô

Bước 5

Chuyên viên bàn giao kết quả giấy phép xe đào tạo lái xe ô tô

Phòng QLPT&NL

1/2 ngày làm việc

Giấy phép đào tạo lái xe lái xe ô tô

Bước 6

Bàn giao kết quả cho Bộ phận một cửa tại TTPVHCC Cán bộ chuyển giao của Sở

Cán bộ chuyển giao của Sở

1/2 ngày làm việc

Giấy phép đào tạo lái xe lái xe ô tô

Thời gian giải quyêt TTHC

03 ngày làm việc

2. Thành phần hồ sơ:

1

Thành phần hồ sơ

Bản chính

Bản sao

 

- Văn bản đề nghị cấp lại giấy phép đào tạo lái xe ô tô và nêu rõ lý do hỏng, mất hoặc nội dung cần thay đổi.

 

X

 

2

Số lượng hồ sơ

 

 01 bộ

3

Thời gian xử lý

 

03 ngày làm việc

4

Nơi tiếp nhận và trả kết quả

 

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Giao thông vận tải tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Thanh Hóa (Số 28 Đại lộ Lê Lợi, phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa).

5

Lệ phí

 

Không

 

3. Hồ sơ mẫu 

       - Văn bản đề nghị cấp lại: Tải về 

 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ Sở Giao thông Vận tải Thanh Hóa

Chịu trách nhiệm : Trưởng Ban biên tập

Địa chỉ: 42 Đại lộ Lê Lợi, TP Thanh Hóa

Điện thoại: (02373)852.360; Fax: (02373)855.129; Email: sgtvt@thanhhoa.gov.vn